Steun onze Ghanese partners

U kunt onze partners eenvoudig ondersteunen: 👉

Klik hier

U wordt doorgeleid naar Geef.nl waarin u een donatie kunt doen.
Wij zorgen dat het bedrag op korte termijn in Ghana terecht komt!

Mede namens onze Ghanese partners; Bedankt!

Als de doneerknop niet werkt; https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=5713&mode=e


Uw gift kunt u ook overmaken op Rekeningnummer NL83RABO0147223415, van Stichting Vrienden van Christopher te Sevenum
De Stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en daarom is uw gift aftrekbaar van de belasting.


Steun ons voor meerdere jaren!
Ondersteunt u ook liefst goede doelen die echt impact maken? Doelen die een langere looptijd hebben en meerjarig steun nodig hebben? Zoals onze projecten in Ghana?
Zo ja, overweeg dan om dit als periodieke gift te doen. Hierdoor is de gift zonder drempel geheel aftrekbaar van je inkomstenbelasting. De voorwaarden zijn o.a. dat je dit minimaal 5 jaar aaneengesloten doet én dit vastlegt in een overeenkomst. Tot voor enkele jaren moest dit laatste via de notaris, maar dit hoeft niet meer.

Onze projecten zijn projecten met grote impact op langere termijn; we zijn niet van korte projectjes. Onze ervaringen in Ghana vanaf 1999 gecombineerd met onze langdurige relaties met onze projectpartners in Ghana en Nederland leerde ons dat het plaatsen van een gebouw of het slaan van een put vaak slechts het begin is van goede hulp, niet het sluitstuk. Zeker als je impact wilt maken voor langere termijn. Het beste voorbeeld daarvan is de ondersteuning die we geven bij boomplantprojecten. Met 1 voedselbos maak je geen duurzame impact en profiteren er maar weinig mensen. Daarom hebben we ons meerjarig (vanaf 2015) verbonden aan KATPA, de vrouwelijke boomplanters uit het dorp Kandiga.

Maar onze hulp is niet oneindig. We werken nu samen aan een exit-strategie. Een plan waarbij voortgang van het project gewaarborgd wordt en wij, de Westerse donors, ons geleidelijk terugtrekken. Deze exiti-strategie bestaat uit meerdere stappen waaronder scholing van de projectleiding, het ontwikkelen van een verdienmodel en een afbouwplaning. Afgesproken is dat we de hulp in de komende 5 jaar, van 2024 tot 2029 afbouwen.

Als u de komende 5 jaar bijdraagt aan de exit-strategie van Stichting Vrienden van Christopher, dan is uw gif geheel aftrekbaar van de belasting.

Voor meer informatie; https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften?fbclid=IwAR1clTMpqcNgms7bSwITwvLJdTdnAsYCrKmElem-kUJkWyiudtRyIPkGs0c