Weer een perceel aangeplant

Op stille zaterdag mochten we bijgaand beeldverslag vanuit Ghana ontvangen. Het beeldverslag laat zien hoe de bomen die KATPA in 2022 in Nabango waren gepland zijn gegroeid. Nabango is een buurdorp van Kandiga, het dorp waar KATPA ontstaan is en waar het normaliter actief is. De werkwijze en aanpak van KATPA wordt ook in de regio gezien vandaar dat groepen uit buurdorpen ook willen aansluiten.

KATPA is een organisatie die ingebed is in de traditionele cultuur, waarbij de chief en de dorpsraad een belangrijke ondersteunende rol hebben. KATPA stimuleert boeren om kleine percelen beschikbaar te stellen voor de aanplant van bomen. Dit wordt contractueel vastgelegd. Vrouwen in de omgeving realiseren de aanplant en verzorgen de bomen op de percelen die omheind worden, met daarbij een eenvoudige watervoorziening.

Wat deze mensen motiveert?
Dagelijks ervaren de dorpelingen het effect van klimaatverandering; hun leefomgeving verwoestijnt. Er staan minder bomen dan vroeger, de regens zijn onvoorspelbaarder en de bodem erodeert. Door bomen te planten wordt het weer groener. En de bomen hebben een directe economische toegevoegde waarden door de vruchten die ze leveren.
Vroeger was er een verbod op de aanplant van bomen; Boompje groot, plantertje dood. Dat was de hardnekkige overtuiging. Nu is de overtuiging bijna tegengesteld; bomen zijn noodzakelijk om te overleven in tijden van klimaatverandering.

We steunen de aanpak van KATPA sinds 2015. De aanplant in het filmpje is wederom mogelijk door een samenwerking met Wilde Ganzen en Vrienden van Christopher.

Jan Wijnen koninklijk onderscheiden

Op vrijdag 26 april 2019 is ons bestuurslid Jan Wijnen Koninklijk onderscheiden door burgemeester Palmen van Horst aan de Maas. Dit gebeurde in zijn woonkamer in Sevenum in het bijzijn van zijn familie en betrokkenen waaronder het bijna voltallige bestuur van VvC.

Jan Wijnen (66) was bijna twaalf jaar lang lid van de gemeenteraad. Eerst in Sevenum, later ook in Horst aan de Maas. In Sevenum is hij daarnaast sinds 2006 bestuurslid bij de stichting Vrienden van Christopher, een stichting die zich inzet voor armoedebestrijding in UE-Ghana.

Jan was al enkele jaren sympathisant van Stichting Vrienden van Christopher (VvC) toen hij besloot in 2005 voor het eerste met een reisgezelschap van de Stichting naar Ghana te reizen. Sindsdien beklijft het Ghana-virus hardnekkig. Bij terugkomst is Jan in 2006 toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid en hij is dat tot op de dag van vandaag.

Als algemeen bestuurslid heeft Jan veel taken op zich genomen. Zo vertegenwoordigt hij VvC in overlegorganen als het Mondiaal Platform Horst aan de Maas, het Holland-Ghana Platform en het Wereldpaviljoen in Steyl. Daarnaast is hij het gezicht van de Stichting bij lokale evenementen als hij in een marktkraampje Ghanese spullen aan de man brengt of zijn enthousiasme voor de projecten deelt. Jan maakte 5 reizen naar Ghana, enkele keren als deelnemer en enkele keren als reisleider. Tijdens een reis in januari 2017 benoemt tot sub-chief of development van het dorpje Kandiga, waarmee hij een eervolle maar ook verantwoordelijke taak kreeg toebedeeld.

Daarnaast is hij sinds 2015 vrijwilliger bij en penningmeester van Stichting Siham. Deze stichting brengt inwoners van de gemeente Horst aan de Maas in contact met oud- en nieuwkomers. Ook is hij sinds 2017 vrijwilliger / re-integratiecoach bij Stichting Exodus, een vereniging die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten.