Weer een perceel aangeplant

Op stille zaterdag mochten we bijgaand beeldverslag vanuit Ghana ontvangen. Het beeldverslag laat zien hoe de bomen die KATPA in 2022 in Nabango waren gepland zijn gegroeid. Nabango is een buurdorp van Kandiga, het dorp waar KATPA ontstaan is en waar het normaliter actief is. De werkwijze en aanpak van KATPA wordt ook in de regio gezien vandaar dat groepen uit buurdorpen ook willen aansluiten.

KATPA is een organisatie die ingebed is in de traditionele cultuur, waarbij de chief en de dorpsraad een belangrijke ondersteunende rol hebben. KATPA stimuleert boeren om kleine percelen beschikbaar te stellen voor de aanplant van bomen. Dit wordt contractueel vastgelegd. Vrouwen in de omgeving realiseren de aanplant en verzorgen de bomen op de percelen die omheind worden, met daarbij een eenvoudige watervoorziening.

Wat deze mensen motiveert?
Dagelijks ervaren de dorpelingen het effect van klimaatverandering; hun leefomgeving verwoestijnt. Er staan minder bomen dan vroeger, de regens zijn onvoorspelbaarder en de bodem erodeert. Door bomen te planten wordt het weer groener. En de bomen hebben een directe economische toegevoegde waarden door de vruchten die ze leveren.
Vroeger was er een verbod op de aanplant van bomen; Boompje groot, plantertje dood. Dat was de hardnekkige overtuiging. Nu is de overtuiging bijna tegengesteld; bomen zijn noodzakelijk om te overleven in tijden van klimaatverandering.

We steunen de aanpak van KATPA sinds 2015. De aanplant in het filmpje is wederom mogelijk door een samenwerking met Wilde Ganzen en Vrienden van Christopher.