Stoekdroad en jeugdwerkeloosheid

Het Gambibgo Ghana Project uit het dorp Gambibgo en Pumping = Life uit Wale Wale zijn beiden kleine ontwikkelingsorganisaties die actief zijn in noordoost Ghana. Zij hebben in 2022 samengewerkt in de regio Wale Wale met een succesvolle pilot rondom de introductie van elektrische afrastering. Beide organisaties werken nu samen om een vervolg te geven aan dit pilotproject en het project te verbreden naar de regio Bolgatanga (40 km noordelijker). Het Gambibgo Ghana Project fungeert daarbij als officiële projectpartner.

Probleemstelling
Meer dan 80% van de inwoners woont op het platteland en tweederde werkt in de landbouw, bijna altijd als niet-commerciële, kleine zelfvoorzienende boer. De landbouw kent vele uitdagingen. De boeren leiden bijvoorbeeld opbrengstverliezen door het droge klimaat en gebrek aan irrigatietechnieken. En er zijn verliezen door het gebrek aan goede afrastering; het productieverlies door vraat van loslopend vee wordt geschat op meer dan 35% (Bron; Ministerie van Landbouw). Voor kleinschalige boeren is omheining een flinke uitdaging. Er zijn weinig kleine boeren die zich een gedegen afrastering kunnen veroorloven. Naast de houten palen is het gaas wat lokaal te koop is vaak erg kostbaar. Bovendien, als het niet gedegen gemaakt is, zullen de koeien, geiten en ezels er toch doorheen breken in de hongerperiode. Het afrasteren van landbouwpercelen is een kostbare aangelegenheid. Veel jongeren werken liever niet in de landbouw vanwege de vele uitdagingen, het zware werk gecombineerd met beperkte inkomsten.

Uitvoering
Het Stoekdroad jeugdwerkeloosheid project bestaat uit 2 gedeeltes:

  • Het schrikdraadproject; 20 jongeren uit de regio Bolgatanga worden geworven, geselecteerd, getraind en uitgerust om afrastering van landbouw- en boomteeltpercelen te maken, te assembleren en te plaatsen. Door de training zijn de jongeren zelf in staat om schrikdraad te maken en te verkopen.
  • Het boomplantproject;
    20 jongeren uit Gambibgo worden getraind in boomteelttechnieken zodat ze zelf bomen kunnen vermeerderen en verkopen. Om het afrasteren en de boomteelt in de praktijk te brengen wordt er een boomplantperceel aangelegd dat dient als oefenterrein en demonstratieterrein.

De projectdoelstellingen voor deze doelgroep omvatten:

  1. Eind september 2023 zijn er 20 jongeren uit de regio Bolgatanga door middel van training capabel om zelfstandig elektrische afrastering te vervaardigen, te monteren ent e verkopen.
  2. Eind september 2023 zijn 20 deelnemers uit Gambibgo vaardig in het planten en opkweken, verzorgen en verkopen van jongen bomen.

Projectresultaten
Het voorstel leidt tot de volgende projectresultaten voor de korte termijn:

  1. Aan het einde van het project is een perceel elektrische omheind door de projectdeelnemers.
  2. Aan het einde van het project zijn er 200 mango-, cashewbomen en andere bomen geplant binnen het door schrikdraad omheinde projectterrein.

Op lange termijn zijn de projectresultaten dat 20 projectdeelnemers door hun nieuwe vaardigheden en capaciteiten een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen door de verkoop, het maken en het afrasteren van percelen
20 projectdeelnemers door hun nieuwe vaardigheden en capaciteiten een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen door het vermeerderen en opkweken van bomen.
Tevens zijn er over 5 en de opvolgende jaren de opbrengsten van de vruchten van de bomen voor hen te verwachten..

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.