Yuverta voor Ghana

Op maandag 6 maart hebben Piet Selen en Peter Nellen gastlessen verzorgd over “Bomen in Ghana”, voor leerlingen van de 2e klas VMBO bij Yuverta-college in Hegelsom.

De gastlessen waren onderdeel van een lessenreeks gericht op duurzaamheid en alles wat daarmee samenhangt. De docenten van Yuverta kiezen een vernieuwende aanpak waarbij ze de omgeving nadrukkelijk bij het onderwerp willen betrekken. Dat betekent dat de leerlingen er soms fysiek op uit trekken, maar dat ook mensen van buiten in de school worden uitgenodigd om over verwante onderwerpen te vertellen. Alles is gericht op beleving; ervaren, zien, horen, voelen en proeven.

In afstemming met de docenten wordt een vervolg gegeven in de vorm van een statiegeldactie waarvan de opbrengst bestemd is voor onze boomplantprojecten in Ghana.

Overigens zijn donaties van harte welkom voor de aanleg van onze volgende boomgaard.
Klik hier voor uw donatie

Fondswerving in Ghana

Op 3 maart 2023 hebben we het jaarverslag 2022 gepubliceerd. In dit jaarverslag leest u terug dat er in het afgelopen jaar veel is gebeurd. Zoals dat er weer een perceel is aangeplant en dat onze projectpartners in Ghana ook in eigen land donoren weten te vinden.

Zie https://www.vriendenvanchristopher.nl/wp-content/uploads/2023/03/Jaarverslag-VvC-2022.pdf

Om onze counterparts in Ghana zo goed mogelijk te ondersteunen zijn uw giften van harte welkom. Uw gift komt volledig op de plaats waar het hoort;  onze Ghanese counterpart.
Klik hier voor uw donatie

Kologo onder de notenboom in Kronenberg

Op zondag 21 augustus trad Stevo op initiatief van Vrienden van Christopher op in het Wereldpaviljoen in Steyl. Na afloop bezocht Stevo Happy Home, het logeerhuisje op het Rouweelse Veld in Kronenberg met daarin een fraaie wandschildering gemaakt door Faustina. Na een barbecue met een delegatie van Vrienden van Christopher pakte Stevo de kologo weer ter hand om ons te vermaken. Hieronder een sfeerimpressie.
Meer info over Stevo; https://www.facebook.com/stevo.atambire


Stevo vol vuur spelend op zijn kologo op de binnenplaats van het Wereldpaviljoen.
Stevo en zijn vriendin Kim in Happy Home
Stevo maakt kennis met een Shetlander bij het Rouweelse Veld.

Ghanese topmuzikant in Wereldpaviljoen Steyl

De uit Ghana afkomstige award-winning entertainer Stevo Atambire treedt zondagmiddag 21 augustus solo op in het Wereldpaviljoen in Steyl.  Hij is een virtuoos op zijn Kologo; een tweesnarige gitaar gemaakt van kalabas en geitenhuid. De Kologo wordt vaak als voorvader van de banjo  beschouwd. Tijdens het optreden in Steyl wordt hij op djembé begeleid door de in Venlo woonachtige Kanté Kerfonse uit Guinea. Het optreden begint om 15.00 uur op het binnen terras van het Wereldpaviljoen. Entree is gratis!

Stevo Atambire is een gevestigde naam in Ghana, vooral binnen de Frafra gemeenschap. Hij is een gewilde muzikant voor traditionele feesten zoals verjaardagen, trouwen en begrafenissen. Momenteel toert hij met de band Alostmen door Europa. Deze band is door het vermaarde magazine Songlines uitgeroepen tot nieuwkomer van het jaar. Stevo is net als Faustina Ayambire een van de cultuurdragers uit de streek. Ze zijn bevriend en daarom is Stevo zeer geïnteresseerd om het Ghana paviljoen in Steyl te bezoeken alwaar Faustina een traditionele muurschildring gemaakt heeft.

Stevo’s speel- en zangstijl is verwant aan de nomadenculturen zoals de Toearegs. Zijn krachtige etherische zang en intens kologo tokkelen, brengt de luisteraar in diepe gedachten, een trance of energieke dans. Het klinkt zowel melodisch als percussief.
Net als het instrument wordt de muziekstijl aangeduid als Kologo; Energieke en indrukwekkende plattelandsmuziek uit Noord-Ghana. Stevo treedt op als solo-artiest en met zijn band Alostmen. Daarnaast hebben veel DJ’s zijn stuwende kologo-stijl ontdekt in verwerkt in remixes en producties.
Luister eens op: https://open.spotify.com/artist/6gbEfMzGr0anNu4sKlXZye?si=01eTcobeQlOvnH-Z1i8zPw

Tijdens onze Ghana-reizen hebben we Stevo en zijn Belgische vriendin Kim meerdere malen ontmoet. Stevo kent zowel Faustina als Sadik erg goed. Stevo speelde in januari 2020 op de traditionele begrafenis van Pater Meddens in Ghana.
Aansluitend aan het optreden in het Wereldpaviljoen overnacht Stevo in Happy Home, het vakantiehuis waarin Faustina een grote muurschildering maakte.
Zie: https://www.rouweelseveld.nl/logeerhuisje-happy-home/

Pilot Stoekdraod succesvol!

Ghana heeft kennis gemaakt met Stoekdraod!  In Ghana -en in veel Afrikaanse landen- is het afrasteren van percelen niet gebruikelijk. De koeien, de geiten, de kippen en de parelhoenders lopen los in het rond. De schade die het vee aan de gewassen aanbrengt is zeker in de tijden van schaarste groot. Met hulp van de Ghanese organisatie Pumping is Life is er een pilot-project uitgevoerd, een experiment om vast te stellen of en hoe schrikdraad in de Ghanese context is in te passen.

Het project werd uitgevoerd in West Mamprussi, in het Noord-oosten van Ghana, waar Pumping is Life actief is met meerdere irrigatie- en beregeningsprojecten.
Voor het Stoekdraod-project werden door oproepen via de lokale radio belangstellende geworven die zich wilde laten scholen in het gebruik van schrikdraad, het vervaardigen van schrikdraadinstallaties en het organiseren van een toeleveringsketen. Er zijn uiteindelijk 15 kandidaten met een opleiding gestart; een 3 weekse training gericht op de onderdelen en functies van de schrikdraad, inclusief het vervaardigen, installeren en monteren ervan. Aan het einde van de training werden certificaten van deelname uitgereikt.

Trotse deelnemers met hun certificaat

Ter ondersteuning van dit project hebben we via schenking een complete schrikdraad-installatie inclusief paddenstoel en zonnepaneel vanuit Nederland naar Ghana kunnen sturen. Dit materiaal vormde een goed voorbeeld voor de deelnemers om aldoende hun eigen producten te maken.
Met hulp van de geproduceerde materialen zijn er 2 proefvelden opgesteld waar de Stoekdraod voor het eerst gebruikt werd; een proefveld was in bewoond gebied, het andere op het platteland. In totaal is er 1.200 m2 omheind. Op beide locaties is er gedurende 17 dagen geobserveerd wat het effect was van Stoekdraod; letterlijk hoeveel dieren er werden weggejaagd door een “stoek”.

Proefopstelling om het principe van stoekdroad uit te leggen.

Na deze observatieperiode vond een evaluatie plaats met de betrokkenen;
– De elektrische afrastering is effectief; het houdt 90% van loslopend vee tegen;
– Elektrische afrastering is goed toepasbaar binnen de lokale economie voor groenteteelt, boomkwekerij en dierhouderij op grote schaal;
– De toelevering is binnen de Ghanese setting goed te organiseren;
– Schrikdraad lijkt geschikt te zijn om op de markt te brengen zowel in de publieke als in de private sector.

Daarnaast waren er directe opbrengsten;
15 jonge ondernemers in 13 lokale gemeenschappen zijn getraind in het maken van een elektrische afrastering
Er was verbetering van voedselzekerheid bij de betreffende percelen.
De organisatie verkoopt haar ervaring tegen een vergoeding aan de lokale overheid en andere organisaties.

Zowel Pumping is Life als Vrienden van Christopher kijken tevreden terug op de bereikte resultaten. We onderzoeken nu de mogelijkheden om opvolging te geven aan het project.

Het Stoekdraod-project werd mede mogelijk gemaakt door Wilde Ganzen!

Jaarverslag gepubliceerd

Het jaarverslag 2021 van Stg. Vrienden van Christopher, met daarin onze belangrijkste activiteiten en verantwoording is klaar; Klik hier!

Op dit moment vragen we uw extra aandacht voor de boomplanters van KATPA. Het aantal percelen dat de vrouwen aanplant groeit en daarmee ook het aantal deelnemers.

Het zou fijn zijn als we weer op uw steun kunnen rekenen. Voor aanplant van een nieuw perceel en onderhoud van de bestaande percelen is € 12.000 nodig.
Uw donatie is van harte welkom; Klik hier!

Meer informatie over onze stichting en ons werk vindt u op www.vriendenvanchristopher.nl .

Moeders voor Moeders

In navolging van de succesvolle actie vorige jaar organiseert stg. Vrienden van Christopher uit Sevenum weer de actie “Moeders voor moeders”. Dit doet ze door handgeweven manden van de vrouwenorganisatie SITRA uit Noord Ghana te verkopen, met hulp van 3 regionale bloemisten.

SITRA is een vrouwenorganisatie van ruim 200 plattelands vrouwen. Naast de reguliere dagelijks werkzaamheden weven de vrouwen manden van gras. Deze worden via SITRA verkocht, waardoor de vrouwen extra inkomen vergaren voor hun gezinnen. Kinderen krijgen daardoor een dagelijkse maaltijd en kunnen daardoor naar school.

Het weven van manden is al vele generaties een geliefde activiteit voor de vrouwen na het oogstseizoen. Ze kopen de Veta Vera grassen die ze gebruiken in het zuiden van Ghana, dit is een sterk grassoort. Deze grassen splitsen ze in 2 waarna ze enkele sprieten tot sterke strootjes rollen. Deze sterke strootjes worden gekookt en eventueel gekleurd met kleurstoffen. Daarna kan het tijdrovende weven beginnen. Afhankelijk van de beschikbare tijd vanwege andere werkzaamheden werkt een vrouw 1 week tot enkele weken aan 1 mand. Vaak werken de vrouwen thuis, maar regelmatig zitten ze ook met een groep te weven en wordt er veel gekletst, gedanst en gezongen.

Steun de moeders
De handgemaakte Afrikaanse manden worden door lokale bloemisten gevuld door een fraai kleurrijk plukboeket of een bos fraaie anthuriums.  Met de aankoop van deze Afrikaanse mand steun je de moeders van SITRA in Sirigu, Ghana.De opbrengst van de manden komt volledig ten goede aan de Ghanese moeders en hun gezinnen.Een actie van de moeders voor de moeders dus.

De volgende bloemisten doen mee met deze actie:
Bloembinderij Lemmen, Sevenum, Anthuriumkwekerij Welles in Baarlo en bloemist Beej Steef in Blerick. Bestellingen voor deze moederdag actie zijn mogelijk tot en met uiterlijk donderdag 5 mei bij de genoemde bloemisten.

Wilt u na deze moederdag nog een Afrikaanse mand kopen of cadeau geven kunt u contact opnemen met het depot van de Vrienden van Christopher, Piet Selen 06-11841811

Touwpompen voor KATPA

Mooie beelden uit Ghana van 18 maart 2022. Ook zonder onze hulp zoeken onze projectpartners wegen om vooruit te gaan! Met hulp van Pumping is Life zijn er 6 putten geslagen, voorzien van een touwpomp. Mede door de inzet van de projectleider waar we al meer dan 20 jaar mee samenwerken; Sadik Ayine Inusah!

Bijbehorende filmbeelden;
https://youtu.be/svR3OBMKJ_k

https://youtu.be/qipd1eQlM08

Mooie groentes door pomp op zonne-energie

Naast het geld dat de boomplanters van KATPA via Stg. Vrienden van Christopher en Wilde Ganzen hebben gekregen, hebben ze ook een Ghanese donor gevonden; Worldvision. Deze NGO heeft gezorgd voor een put met een pomp op zonne-energie, die ook bij de plantages behulpzaam zal zijn. Daardoor lukt het op de Kurugu plantage om – naast de jonge bomen- ook groentes te kweken. Projectleider Sadik Ayine Inusah heeft er een mooi filmpje van gemaakt tijdens zijn recente veldbezoek.
Bekijk hier het bijbehorende filmpje.

Gemeente steunt Ghanese boomplanters

Bomen planten voor een betere wereld
In Horst aan de Maas worden de komende tijd zo’n 3000 nieuwe bomen en 55.000 struiken geplant. Het planten van bomen en struiken biedt veel voordelen. In de zomer zorgen ze bijvoorbeeld voor verkoeling. Daarbij absorberen ze stof en zuiveren ze de lucht.

Bomen zijn keihard nodig. Zeker in Ghana. Op 9 november sprak Peter Nellen samen met Francine Thielen-Tonnaer de raad toe. Ze zijn beiden vrijwilliger bij Stichting Vrienden van Christopher. Deze stichting steunt al meer dan 20 jaar ondernemende Ghanese vrouwen die door het planten van bomen een woestijn proberen tegen te houden. Door de klimaatverandering verandert de eens vruchtbare landbouwgrond in stoffige pof. Door het planten van de bomen weten de vrouwen water vast te houden. Ook geven de bomen vruchten, onderdak en schaduw tegen de brandende zon. De bomen zorgen ervoor dat de gronden weer geschikter worden voor de landbouw.

Wethouder Eric Beurskens: “In Horst aan de Maas zorgen we goed voor de wereld om ons heen. Daarom steunen we graag deze Sevenumse stichting door 100 bomen te schenken voor de vrouwen in Ghana zodat we ook daar een kleine bijdrage aan het oplossen van het wereldwijde klimaatprobleem doen. Wij wensen hen veel succes met hun belangrijke missie”. Op 11 januari 2022 werd de schenking door de gemeente kracht bij gezet door het overhandigen van een check voor het planten van 100 bomen in Ghana!

Net als de gemeente kunt u de boomplanters in Ghana steunen; Doneer nu!