Interessante ontmoeting

Vandaag hadden we (Piet Selen en Peter Nellen van het bestuur van stg. Vrienden van Christopher een interessante ontmoeting in Rotterdam. In de eerste 2 weken van juli is Yussif Abdul-Rahaman, executive Director van Pumping is Life in Nederland voor een cursus bij de Erasmus universiteit. Yussif is als uitvoerend projectleider betrokken bij de 2 Stoekdroad-projecten van Vrienden van Christopher. Dit was voor ons een ideale gelegenheid om een mondeling verslag van de projecten te krijgen en vooruit te blikken naar de toekomst.

Leerlingen maken Ghana groen

In aanloop naar het einde van het schooljaar hebben de leerlingen van klas 2 van het Yuverta-college in Horst weer allerlei acties gevoerd. Opbrengst was bestemd voor het groener maken van Ghana, het werk waar stg. Vrienden van Christopher zich al jaren voor inzet. De leerlingen mochten zelf bedenken op welke manier ze zich voor het goede doel wilde inzetten. Zo ontstonden er vele initiatieven; van het bakken en verkopen van cupcakes, het frituren en verkopen van frikandellen tot het opzetten van een eenmalige doneer-actie op internet. Al deze activiteiten hebben geleid tot een mooie opbrengst van € 405,-. Op de foto neemt Piet Selen van de stichting een check in ontvangst uit handen van de leerlingen Lynn, Milou en Eliana die het meeste geld ophaalden.

𝟯𝟱 𝗯𝗼𝗺𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗩𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗵𝗲𝗿

Door middel van allerlei creatieve manieren hebben de leerlingen van Yuverta Horst geld opgehaald voor de stichting Vrienden van Christopher.

Deze stichting ondersteunt lokale initiatieven tot plattelandsontwikkeling in Noord-Ghana, zoals de projecten tegen de verwoestijning. Met het opgehaalde geld zijn er in Ghana 35 bomen geplant!

(bron: HorstOnline)

Toch een beetje in Ghana

Om het contact met onze projecten in Ghana te onderhouden is er niets mooier dan er zelf naar toe gaan. Maar als dat niet kan dan moet je creatief zijn.

Sinds vorig jaar is er in de regio Noord-Ghana een toegenomen dreiging van geweld. Jongeren met weinig toekomstperspectief worden baldadig en zijn gevoelig voor de invloeden van Moslimterroristen. Daarom geeft het Ministerie van Buitenslandse zaken er “code oranje” voor het gebied waar wij onze projecten hebben in Noord-Ghana. (zie afbeelding). Dat betekent; niet veilig om te bezoeken. Gelukkig horen we van onze projectpartners niet zo veel over deze dreigingen en hebben ze er tot op heden weinig last van. Maar het zorgt er wel voor dat er geen toeristen en andere reizigers in het gebied komen. En dat wij niet naar Ghana kunnen. Gelukkig hebben we whatsapp en kennen ze dat in Ghana ook.

Vanochtend waren we dus toch even in Ghana. Met hulp van Sadik bezochten we 2 boomgaarden van KATPA die er mooi bijlagen. We spraken met meerdere vrouwen en mannen die de boomgaarden aanplantten en onderhouden. En we bezochten het vrouwenproject SITRA, bekend van de Bolga-manden. Het is fijn om het enthousiasme van de projectdeelnemers te horen en de resultaten op afstand te zien. Hopelijk wordt het binnenkort wat rustiger in de regio zodat reizen weer veilig kan. Want er gaat niets boven fysiek aanwezig zijn….

Computers in Ghana; netwerken helpt!

Afgelopen week was er feest in het dorp Gambibgo. Een lang gekoesterde wens van de ouderraad van de middelbare school ging in vervulling met de opening van een computerlokaal. Het lokaal kwam tot stand door een klein beetje hulp van St. Vrienden van Christopher.

Bevlogen ouderraad
Al in 2015 kregen wij het verzoek om steun te bieden bij het tot stand komen van een computerlokaal in Gambibgo. De ouderraad van de school had geld verzameld maar dit was bij lange na niet voldoende om het gebouw en de bijbehorende inrichting te realiseren. We werden geraakt door de bevlogenheid en de vasthoudendheid van de ouderraad. We besloten om een donatie te doen voor de aanschaf van de eerste computer zodra het computerlokaal gereed was. Dat liet echter lang op zich wachten. Tijdens een reis in 2019 besloten we de donatie te doen, ondanks dat het computerlokaal nog steeds niet klaar was. Onze belangrijkste bijdrage kwam later.

Netwerkdag voor stichtingen
In 2021 waren we op een netwerkdag van stichtingen als de onze, die actief zijn in Ghana. Daar troffen we de leden van Mancina Foundation die zich toeleggen op ICT-onderwijs in Ghana. Zij raakten geïnteresseerd in ons verhaal over de bevlogen ouderraad in Gambibgo en stuurden hun contactpersoon in Ghana naar het Noord-Ghanese dorp. Ook zij werden geraakt door de bevlogenheid en besloten dat de school in Gambibgo hun eerste project in Noord-Ghana zou worden. Aanvankelijk ging het verzoek aan Mancina Foudation over de aanleg van een netwerk en de aanschaf van PC’s. 2,5 jaar later kunnen we concluderen dat Mancina Foundation ook flink heeft bijgedragen aan de inrichting van het lokaal.

Computers in Gambibgo

Op de foto zitten de leerlingen ietwat onwennig achter de beeldschermen. Ze kennen het toetsenbord en de muis allen uit de lesboeken, maar nu gaan ze er echt mee werken. Er zal een wereld aan mogelijkheden voor hen opengaan. Het computer-lokaal is het eerste in de verre omtrek en het zal ook door leerlingen uit andere scholen benut worden. Tevens zullen er onderwijzers uit de regio trainingen kunnen volgen.

Officiële opening
Op vrijdag 13 oktober 2023 was de officiële opening van het computer lokaal, ofwel het ICT-lab, zoals zij het noemen. De opening ging gepaard met het nodige ceremonieel en de nodige bobo’s. De lokale pers legde dit vast in een uitvoerig artikel; https://apexnewsgh.com/gambibgo-ict-lab-center-inaugurated/

Duurzaamheid en langlopende giften

Ondersteunt u ook liefst goede doelen die echt impact maken? Doelen die een langere looptijd hebben en meerjarig steun nodig hebben? Zoals onze projecten in Ghana?
Zo ja, overweeg dan om dit als periodieke gift te doen. Hierdoor is de gift zonder drempel geheel aftrekbaar van je inkomstenbelasting. De voorwaarden zijn o.a. dat je dit minimaal 5 jaar aaneengesloten doet én dit vastlegt in een overeenkomst. Tot voor enkele jaren moest dit laatste via de notaris, maar dit hoeft niet meer.

Onze projecten zijn projecten met grote impact op langere termijn; we zijn niet van korte projectjes. Onze ervaringen in Ghana vanaf 1999 gecombineerd met onze langdurige relaties met onze projectpartners in Ghana en Nederland leerde ons dat het plaatsen van een gebouw of het slaan van een put vaak slechts het begin is van goede hulp, niet het sluitstuk. Zeker als je impact wilt maken voor langere termijn. Het beste voorbeeld daarvan is de ondersteuning die we geven bij boomplantprojecten. Met 1 voedselbos maak je geen duurzame impact en profiteren er maar weinig mensen. Daarom hebben we ons meerjarig (vanaf 2015) verbonden aan KATPA, de vrouwelijke boomplanters uit het dorp Kandiga.

Maar onze hulp is niet oneindig. We werken nu samen aan een exit-strategie. Een plan waarbij voortgang van het project gewaarborgd wordt en wij, de Westerse donors, ons geleidelijk terugtrekken. Deze exiti-strategie bestaat uit meerdere stappen waaronder scholing van de projectleiding, het ontwikkelen van een verdienmodel en een afbouwplaning. Afgesproken is dat we de hulp in de komende 5 jaar, van 2024 tot 2029 afbouwen.

Als u de komende 5 jaar bijdraagt aan de exit-strategie van Stichting Vrienden van Christopher, dan is uw gif geheel aftrekbaar van de belasting.

Voor meer informatie; https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften?fbclid=IwAR1clTMpqcNgms7bSwITwvLJdTdnAsYCrKmElem-kUJkWyiudtRyIPkGs0c

Zeepkistenrace voor Ghana

Op donderdag 29 juni organiseerden de leerlingen van de 2e klassen VMBO bij Yuverta-college in Hegelsom een zeepkistenrace. De zeepkistenrace was afsluiting van een schooljaar waarbij Stichting Vrienden van Christopher een kleine bijdrage leverde met gastlessen aan een vernieuwende onderwijs-aanpak die Yuverta opzet. De school en de stichting hebben afgesproken de samenwerking volgend schooljaar voort te zetten.
De opbrengst van de zeepkistenrace is voor de boomplantprojecten van de stichting in Ghana.

Namens Vrienden van Christopher ontving Piet Selen de opbrengst van € 416,90 uit handen van de Yuverta-docenten Ans Metsemakers-van Wijlick en Jos de Hoog.

In de Sjtruuk

Op 18 juni 2023 was VvC te gast bij de 2e editie van het keramiekfestival “Keramiek in de Sjtruuk” in Sevenum. Namens VvC verbleef Jan Wijnen de hele dag tussen de struiken en bracht hij Ghana onder de aandacht, verkocht hij meerdere producten voor het goede doel.
Keramist Ed Knops ontwaarde met een beetje fantasie een Afrikaans gezicht in de knot van een knotwilg. Daarmee kreeg VvC weer net wat meer aandacht.

Stoekdraod 2.0 van start

Na een succesvolle pilot waarbij we, Stg. Vrienden van Christopher, Stoekdraod in Ghana introduceerden krijgt dit project een vervolg. Met Stoekdraod introduceren we een relatief goedkope manier van afrasteren in Ghana én bieden we werkeloze Ghanese jongeren een opleiding en werk.

Overal in Ghana en op veel plekken in Afrika, loopt er vee los. Rondom de huizen, op straten, tussen de landbouwgewassen lopen geiten, kippen, ezels, koeien. Het beschermen van de gewassen tegen loslopend vee zit niet in de cultuur van de Ghanees. Een belangrijke reden om het vee niet in hokken, rennen of weilanden op te sluiten heeft alles te maken met schaarste aan veevoer, maar ook met angst. Angst voor strijd met de Fulani, rondtrekkende nomaden die voor hun kuddes met koeien overal doorgang afdwingen. Het omheinen van voedselgewassen van de mens komt echter steeds meer in gebruik en blijkbaar hebben de Fulani hier respect voor.
Het omheinen van percelen met voedselgewassen is een kostbare en arbeidsintensieve aangelegenheid. Enkele jaren geleden hebben onze Ghanese projectpartners kennis gemaakt met Stoekdraod (schrikdraad), een redelijk betaalbaar en minder arbeidsintensieve variant voor gaas.

Op het platteland van Noord-Ghana leeft het grootste gedeelte van de bevolking van de landbouw. Door verwoestijning en de torenhoge inflatie is het met name voor jongeren moeilijk om een toekomst op te bouwen. Plattelandsjongeren zoeken naar mogelijkheden en kansen en bij gebrek daaraan krijgen steeds meer negatieve invloeden grip op de jongeren.

In 2021 heeft Vrienden van Christopher we een pilotproject gedaan met Stoekdraod waarin verbetering van de landbouw en jeugdwerkeloosheid gecombineerd werden. De 15 jongeren die toen deelnamen aan de pilot zijn allemaal gestart als zelfstandig ondernemer. We zijn nu ongeveer 1,5 jaar na de certificering en de jongeren die deelnamen aan het project hebben op dit moment allemaal werk. Enkele hebben inmiddels hun eerste percelen omheind. Één van hen is gestart met het omheinen van een behoorlijke mango-plantage met schrikdraad in de regio Wale Wale.

Na een gedegen voorbereiding is het tijd voor een vervolg van dit project. Dankzij een financiële bijdragen van sponsoren en Erik Bos Schapenservice Sevenum die zorgde voor een schrikdraadapparaat (zie foto) krijgt het Stoekdroadproject een vervolg in Gambibgo, 40 kilometer verwijderd van de plek van de eerste pilot. Ook hier worden 20 jongeren geworven, geselecteerd en getraind en wordt er een voorbeeld-voedselbos aangelegd met daaromheen Stoekdraod. Het project zal binnen een maand starten en hopelijk zijn de eerste resultaten zichtbaar na onze zomer!Ghana-monument weer als nieuw

Op 25 mei was het 20 jaar geleden dat op die dag in 2003 onder grote belangstelling een belofte werd ingelost met de onthulling van een Ghana-kunstwerk op het Ghana-plein*. Afgelopen week werd het kunstwerk schoongemaakt en weer opnieuw geschilderd waardoor het er weer uit ziet als nieuw. Waarom staat dit monument er eigenlijk? Een korte terugblik.

Aanleiding
Tijdens de reis van het eerste reisgezelschap van Vrienden van Christopher naar Ghana in 1999, raakten de reizigers onder de indruk van de Baobab-bomen die her en der het landschap sierden. De reizigers vroegen of ze een Baobab mochten omdopen tot “Dutch-tree”. De plaatselijke Chief gaf toestemming onder de voorwaarde dat er in Nederland een Ghanees monument kwam met dezelfde eigenschappen als de Baobab; Een Baobab zal nooit geveld worden en de kracht van de boom wordt met respect benaderd. De reizigers accepteerden de ruil, niet overdenkend welke gevolgen de deal zou kunnen hebben in Nederland.

Niet eenvoudig
Voor de pas opgerichte stichting Vrienden van Christopher was het niet eenvoudig om invulling te geven aan deze belofte. Gelukkig kwam er hulp van de Groengroep. Ber Verheijen ontwierp het kunstobject. In de buurt werden er mensen benaderd die meedachten over het monument, de plaatsing en de onthulling. Er werden vrijwilligers en enkele bedrijven gevonden die zich achter het kunstwerk schaarden. Uiteindelijk is het kunstwerk een project geworden waarbij veel mensen hun steentje hebben bijgedragen.

Drukte bij de onthulling
Onder grote belangstelling werd in 2003 het monument onthult. Er was muzikale begeleiding van een gelegenheidspercussiegroep en joekskapel ‘Hesse ut al gehuurd?’. Er was gratis Max-Havelaar koffie uit de Wereldwinkel, aangeboden door de Werkgroep Sevenum en Ontwikkelingssamenwerking (WSO). Er waren korte speeches van Peter Nellen van VvC, de kunstenaar Bér Verheijen, Geert vd Hoogen van de Groengroep en burgemeester Mengde namens Gemeente Sevenum. De eenvoudige onthullingshandeling werd verricht door mevr. Gré van Encekvort, oud- docente, en weduwe van Grad van Enckevort, de oprichter van de WSO.

Duurzaam en sterk
Het kunstwerk bestaat uit 2 stalen gebogen platen die tegenover elkaar staan met daartussenin 2 banken. Vanuit de spleten aan de Nederlandse kant van het monument zijn aan de Ghanese zijde (Baobab) bomen zichtbaar. De banken zijn gekleurd als de Ghanese en de Sevenumse vlag. Het monument heeft dezelfde eigenschappen als de Ghanese Baobab-boom: het kan duizenden jaren oud worden, het is een herkenbare plek in de omgeving en het kan een ontmoetingsplek voor mensen zijn. Bij het monument staat een bordje met verdere tekst en uitleg. Als VvC gasten uit Ghana heeft staat het bezoek aan de kunstwerk altijd op de agenda.

Als nieuw
Het monument is onderhoudsvriendelijk. Desondanks is onderhoud nodig. Tuut van der Beele, een van de Ghana-reizigers en een van de initiators van het monument, heeft in de afgelopen week de handen uit de mouwen gestoken en gepoetst en geschilderd. John van Dirckx Vastgoedonderhoud stelde verf beschikbaar in de juiste kleuren. Het ziet er daardoor weer uit als nieuw.
Tuut en John; bedankt.

*Het Ghanaplein -een officieuze naam- is het parkje dat ingesloten wordt door de Monseigneur Verstraelenstraat, de Van Vlattenstraat en de Maasbreeseweg; https://www.google.nl/maps/place/Monument/@51.4088772,6.0375698,19.5z/data=!4m6!3m5!1s0x47c747aa753fc41d:0x2d8865da11d6c407!8m2!3d51.4129414!4d6.034339!16s%2Fg%2F11fkvqs655?entry=ttu