Corona-hulp succesvol afgerond

Met de oplevering van een rapportage van projectleider Sadik Ayine Inusah werd afgelopen week de Corona-hulp periode afgesloten, die gefinancierd werd door Stg. Vrienden van Christopher en Wilde Ganzen. Naast een geschreven rapportage werd ons de volgende rapportage gestuurd;

De hulpverlening is in grote lijnen gelopen zoals verwacht. De periode werd opgestart met een een voorlichtingsronde verzorgd door voorlichters van het ministerie van gezondheid. De voorlichting werd gegeven bij deelnemers aan het Gambibgo Ghana Project, de boomplanters van Kandiga (KATPA) en de mandenvlechters van Sirigu (SITRA). Naast een algemene uitleg over het virus werd instructie gegeven over het wassen van handen en het dragen van een mondkapje. Omdat er in de dorpen niet overal schoonwatervoorzieningen zijn, werden zgn. Veronica-buckets met zeeppompjes geleverd.

Een ander gedeelte van de hulp betrof het verstrekken van voedsel. Voor de lockdown waren de landarbeiders die normaliter elders in het land werkten massaal weer teruggereisd naar hun geboortedorpen. Dit vanuit angst voor het virus. Deze grote groep mensen deed daardoor ook een beroep op de kleine voedselvoorraden voortkomend uit de laatste oogst. Daarnaast zorgde de lockdown in het aangrenzende Burkina Faso dat handelsstromen volledig stil kwamen te liggen. Anders dan gepland werd er meteen in juni de volledige voorraad voedsel ingekocht die begroot was, in plaats van dit gefaseerd doen. Dit omdat de verwachting was dat de voedselprijzen flink zouden stijgen en omdat er toch voldoende opslagcapaciteit in de dorpen bleek te zijn.

Hieronder beelden van de distributie bij de mandenvlechters van SITRA

Op dit moment komen weer de nieuwe oogsten van het land en is er een moeilijke periode overbrugt. Uiteindelijk is het aantal COVID19-slachtoffers in Noord-Ghana tot op heden beperkt gebleven maar was door de lockdown onze hulp zeer gewenst.

Grote hoop is dat daarmee de grootste negatieve impact van COVID19 voor onze projectpartners in Ghana onderdrukt is. Van groot belang is dat nu de handelsstromen op gang komen en dat de aankomende oogsten goed zijn!

Projecten in Ghana in het nieuws

Onze covid-hulpactie gaat in Noord-Ghana niet aan de lokale pers voorbij. Naast onze noodhulp is er ook aandacht voor de projecten en in het bijzonder de boomplantactiviteiten.

Artikel op internet

Start van de hulpverlening

Op dit moment krijgen we de eerste berichten vanuit Ghana, waaruit blijkt dat de hulpverlening bij onze projectpartners is gestart.
Op de afbeeldingen van 27 juni 2020 de aangeschafte veronica buckets (eenvoudige installatie om handen te wassen), de eerste voedselvoorraden en de meerdere voorlichtingsbijeenkomsten over Covid-19, inclusief temperatuurmeting van deelnemers.

Actie GESLAAGD

Met grote blijdschap mag ik u melden dat we onze wervingsactie voor hulp aan Ghana met succes hebben kunnen afronden! Van het benodigde bedrag hebben we € 15.000 opgehaald middels een uitgebreide campagne gericht op onze achterban in Sevenum, de achterban van pater Meddens en heel Limburg. Afgelopen week ontvingen we de definitieve bevestiging van Wilde Ganzen dat zij middels het Corona-fonds het bedrag verdubbelen naar € 30.000. Daarmee kan nu de concrete hulpverlening starten.

Vliegende start
Na het uitbreken van de Corona-pandemie in maart startte we een hulpactie voor vrouwen in Ghana met wie we al 20 jaar samenwerken. Dit nadat de Ghanese vrouwen om hulp vroegen omdat er grote angst is; er zijn onvoldoende hulpmiddelen om te beschermen tegen het virus. Daarnaast dreigt er een grote hongersnood omdat de voedselvoorraden opraken door de lockdown. De actie verliep succesvol. In 3 campagneweken was er ruim € 9.000 opgehaald.

De eerste voorlichting over Corona bij SITRA in april 2020

Flinke steun in de rug
Na deze vliegende start dreigde de donatiestroom stil te vallen. Journalist Marc van der Sterren (zie: https://marcvandersterren.nl/) verdiepte zich in de ontwikkelingen van corona in Afrika en onze hulpactie en schreef er een flink artikel over. Dit werd integraal overgenomen door Dagblad de Limburger op 30 mei jl. De spin-off daarvan was geweldig. Uit heel de provincie kwamen positieve reacties en giften. Binnen enkele dagen hadden we voldoende donaties om gehoor te geven aan de volledige begroting uit Ghana.

Geld overmaken
Begin deze week is het bedrag overgemaakt naar onze projectpartners in Ghana. Daar is een volledig plan van voorlichting, aanschaf van materialen,  aanschaf van voedsel en distributie opgezet. Dit wordt nu in gang gezet. Voor dit project is een projectteam verantwoordelijk met 3 vertegenwoordigers uit beide vrouwengroepen. Zij zullen ook verantwoordelijk zijn voor de boekhouding en de rapportage naar ons.

Wat gebeurt er nu?
Allereerst wordt er voedsel ingekocht. Dat gebeurt tegen de actuele voedselprijzen in de wetenschap dat de prijzen de komende tijd zullen stijgen door toenemende schaarste. Het voedsel wordt in zakken opgeslagen in enkele voorraadschuren. Dan zal de voedseldistributie opgestart worden per sectie. Dit om te voorkomen dat er een grote toestroom komt van mensen waardoor de 1,5 meter niet bewaakt kan worden.
Deze distributie wordt elke maand herhaald tot begin september, daarna zal de eerste oogst van het land komen. Tevens zal gelijktijdig de corona-voorlichting voortgezet worden door gezondheidswerkers van de overheid. Daarbij zullen ook middelen als mondkapjes, zeep en veronica-buckets verstrekt worden.

U liet zich goed zien!
Onze campagne heeft veel mooie reacties opgeleverd. Vanuit heel Limburg was er veel steun en dat is fantastisch. Onze telefoonactie, facebook-campagne, berichten bij Omroep Horst aan de Maas en berichten in ’t Klökske, Dagblad de Limburger en andere blaadjes leverde veel donaties. Er waren ruim 150 donateurs; particulieren, collega’s, vriendengroepen, families, fondsen en stichtingen. En er waren giften van 2 euro, 5 euro, 10 euro…. tot 2000 euro en meer. We zijn er trots op dat we voor het eerst in ons 20 jarig bestaan een campagne met deze omvang voerde, die succesvol is verlopen. We kijken uit naar de rapportages uit Ghana en houden u via facebook en www.vriendenvanchrstopher.nl van de voortgang op de hoogte.

Namens Stichting Vrienden van Christopher, Sadik, Faustina en alle andere vrienden in Noord-Ghana; bedankt!

Peter Nellen

Nog éénderde te gaan…

De korte campagne die Vrienden van Christopher voerde is succesvol. De actie heeft veel reacties en veel donaties opgeleverd. Zo stond er op 30 mei in Dagblad de Limburg een heel artikel over onze actie. Lees het hier.
Met nog 2 actiedagen te gaan staat de teller op ruim € 10.000 van de benodigde € 15.000. Donaties zijn welkom tot 15 juni.

Reisgezelschap in 2008


Corona en hongersnood

Link naar het artikel!

Journalist Marc van der Sterren heeft een artikel geschreven naar aanleiding van de hulpactie die door Vrienden van Christopher is opgestart; https://marcvandersterren.nl/2020/05/23/corona-veroorzaakt-hongersnood/

Marc van der Sterren is als journalist gespecialiseerd in landbouw en heeft als passie: Afrika.

“Journalistiek is een gevolg van nieuwsgierigheid. Een journalist verdiept zich in de situatie, wat weer kan leiden tot betrokkenheid. Want ‘objectiviteit is vooral een journalistieke mythe’, sprak ooit een wijs man. Een betrokken journalist blijft kritisch, maar verlegt zijn focus naar constructieve journalistiek. Dit betekent dat een journalist niet alleen de vinger op de zere plek legt, maar ook alternatieven en mogelijke oplossingen zoekt.” zo lezen we op https://marcvandersterren.nl/over-marc/.

Verder schrijft hij: “In mijn geval heeft dit geleidt tot een initiatief dat verder reikt dan journalistiek alleen. Het was 1998 toen ik begon als agrarisch journalist. De ongelijkheid in de wereld, ook tussen boeren en landbouworganisaties, tussen boeren onderling en tussen boeren en hun afnemers en toeleveranciers heeft me altijd gefascineerd. Tijdens mijn literatuurstudies, maar ook mijn reizen naar Afrika ontdekte ik dat het onnodig is dat 800 miljoen mensen honger lijden. Het overgrote deel van de ondervoede mensen is zelf boer. Wanneer zij iets meer produceren, is het probleem opgelost.  Deze visie heeft mijn journalistieke carrière een constructieve richting opgestuurd. Een richting die begon als weblog en is uitgegroeid tot onafhankelijk project. Een constructief project dat verder gaat dan journalistiek alleen. Dit project heet Farming Africa. 


Marc schreef in 2014 een mooi artikel over pater Frans Meddens; https://marcvandersterren.nl/2014/06/07/de-missionaris-die-zich-liet-bekeren/

Pater Meddens in 2014 (foto: Marc vd Sterren)

Faustina vraagt hulp

In deze periode hebben we veel contact met onze Ghanese projectpartners. Faustina van de vrouwengroep SITRA stuurde bijgevoegd bericht via WhatsApp. De vrouwen uit haar groep wonen op het platteland van Sirigu in noord-Ghana.
Over het algemeen is men bang voor besmetting met Corona. Ze hebben weinig hulpmiddelen om zich te beschermen tegen Corona. Ook is er onvoldoende voorlichting zodat ze niet weten wat ze moeten doen.
Door manden te vlechten en te verkopen krijgen de vrouwen normaal gesproken geld om voor het gezin te zorgen. De handel is door Corona stil gevallen, dus daarmee ook de inkomsten uit de verkoop van manden. De vrouwen hebben daardoor geen cashgeld om voedsel te kopen op de markt.. De landarbeiders die normaliter elders werken zijn thuis gebleven, brengen daardoor geen geld mee naar huis. Ook zij eten nu mee van de beperkte voedselvoorraden, die snel opraken.

Met onze actie “Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana” komt er goede voorlichting en komen er hulpmiddelen als zeep, mondkapjes en water om te beschermen tegen het virus.
Daarnaast wordt er grootschalig voedsel ingekocht en opgeslagen. Dit wordt in een periode van 4 maanden gedoseerd verdeeld onder de vrouwen totdat er in september weer opbrengsten zijn vanuit de landbouw. Deze actie kost geld.

U kunt helpen!
Doneer door uw bijdrage over te maken naar IBAN-rekeningnummer NL83 RABO 01472 23 415, van St. Vrienden van Christopher te Sevenum o.v.v. Stop de Corona-crisis in Noord-Ghana. Uw bijdrage wordt het Corona-fonds van Wilde Ganzen verdubbeld.

Zaerum, help(t) ons

(Bericht voor het Sevenumse Klökske van 20 mei 2020)
Vorige week hebben we op deze plek uitvoerig bericht over de noodactie die we in Ghana gestart zijn voor onze projectpartners al daar. We zijn erg blij met de positieve reacties. En de vele donaties die we mochten ontvangen.

20 jaar ervaring met vrouwengroepen
Wij  ondersteunen al 20 jaar ondernemende Noord-Ghanezen die in gemeenschappelijke projecten de armoede bestrijden. Het zijn in hoofdzaak de vrouwen die actief zijn in deze projecten, omdat zijn zich vaak primair verantwoordelijk voelen voor de kinderen en de leefomgeving. De 300 vrouwen die wij steunen planten bomen om de verwoestijning tegen te gaan. Daarnaast steunen we vrouwen die inkomsten genereren door manden te vlechten. Deze manden worden over heel de wereld verkocht. En toen kwam Corona!!

Crisis
Er is grote angst voor het Corona-virus, ook omdat het ontbreekt aan goede voorlichting en hulpmiddelen als zeep, mondkapjes en schoonwater.
Door de lockdown is de handel stil komen te liggen dit heeft desastreuze gevolgen;
– het voedseltransport is stil komen te liggen
-door hamsteren zijn de voedselprijzen extra gestegen
-de voorraden uit de laatste oogst raken op
In de gezinnen is het op dit moment heel normaal dat de ouders aan hun kinderen vragen om weinig te eten; “Eet zoveel dat je net nog honger hebt, dan hebben we morgen ook nog eten.” Maar dat is niet lang vol te houden.
Dit maak dat het coronavirus wordt opgevolgd door een hongersnood.

Wat is de bedreiging?
Corona en de gevolgen daarvan zijn levensbedreigend voor een grote groep mensen; de vrouwen en hun gezinnen. Onze duurzame projectinvesteringen dreigen als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Als de bomen geen water krijgen en niet beschermd worden tegen vee, dan worden de plantage kaal gevreten. Als de productie van de manden stopt gaan handelaren weg en verliezen de vrouwen hun inkomsten.

Het plan
Onze Ghanese projectleiders hebben een plan opgesteld. Het plan omvat een hulp programma bestaande uit 2 delen:
– verstrekken van hulpmiddelen als mondkapjes, veronica-buckets (om handen te wassen) en veel zeep, gecombineerd met een voorlichtingscampagne
– voedselhulp voor 4 maanden, tot aan de volgende oogst die verwacht wordt in september.
Er zijn offertes aangevraagd voor voedsel en hulpmiddelen en er is een begroting opgesteld; voor € 30.000 kunnen de 300 vrouwen met hun gezinnen (1500 mensen) deze periode verantwoord overbruggen. Onze projecten zijn goed georganiseerd met betrokkenheid van lokale overheden. Dat maakt dat we ervan overtuigd zijn dat de uitvoering zo goed als mogelijk gaat verlopen.

Water naar de zee?
Wij zijn niet gewend om noodhulp te verlenen. Want is dat niet water naar de zee dragen? We steken al 20 jaar in op duurzame hulp. Maar wat blijft van deze duurzaamheid over als de projectdeelnemers geen eten meer hebben? Als de basis van je bestaan onder je voeten weggeslagen wordt? De impact is enorm. Dan is het geen water naar de zee dragen! Gezien de ernst van de situatie geven we gehoor aan de oproep van de Ghanese vrouwen en steunen we het plan dat ze gemaakt hebben. En dat doen we niet alleen, ook Wilde Ganzen doet mee met onze noodactie: “Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana!”

En ook Zaerum helpt
We voeren met een klein campagne-team actie om het benodigde bedrag op te halen. We bellen, schrijven, whatsapp-en en al wat nodig is om € 15.000 op te halen. Het bedrag wat wij ophalen wordt verdubbeld door Wilde Ganzen naar € 30.000.
In de eerste weken van actievoeren hebben we € 5500 opgehaald, met daarbij veel donaties uit Sevenum. Dank je wel daarvoor, maar we zijn er dus nog niet!

Je hoeft het niet alleen te doen
We hebben uitgerekend dat je slechts voor  € 1,- per dag al een vrouw en haar gezin steunt!
Voor 30 euro helpt je 1 vrouw en haar gezin 1 maand;
voor 120 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin deze hele periode van 4 maanden
!
Alle hulp is welkom en je creativiteit is welkom. Zo was er een vriendengroep die samen 120 euro bij elkaar bracht. Dit kun je ook organiseren met je familie of met je vereniging.
Donateurs die  500 euro of meer bijdragen, ontvangen een fraaie Bolga-basket cadeau. Dit is een mand die gevlochten is door een van de vrouwen uit onze projecten.


Steun onze
actie “Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana!”
We willen het streefbedrag binnen 1 maand ophalen zodat we vanaf 1 juni de eerst hulp kunnen verlenen. Doneer door uw bijdrage over te maken naar IBAN-rekeningnummer NL83 RABO 01472 23 415, van St. Vrienden van Christopher te Sevenum o.v.v. Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana.

Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?
Ook namens Sadik, Faustina en alle andere vrienden in Noord-Ghana, bij voorbaat bedankt.

Dit zag je aankomen

Al 2 weken voeren we campagne tegen de dreigende hongernood in Ghana. En nu dringt het ook tot het landelijke nieuws door. De NOS bericht; De Corona-pandemie wordt gevolgd door een honger-pandemie.
We bieden al 20 jaar structurele hulp aan boomplanters die daarmee de verwoestijning tegen gaan en vrouwen die manden voor de wereldmarkt produceren. Door dreigende honger heeft dit grote impact op deze mensen en hun werk.

Voor € 30,- help je 1 vrouw en haar gezin.
Voor € 120,- help je 1 vrouw en haar gezin 4 maanden tot aanvang van de volgende oogst.

Doneer vandaag nog!
Uw bijdrage wordt verdubbeld door Wilde Ganzen.

Bericht van het NOS….

Sevenumse Corona-actie in het Nieuws

Op dinsdag 12 mei was er bij Omroep Horst aan de Maas aandacht voor de actie van Stichting Vrienden van Christopher. Met deze noodactie steunen we onze boomplantersgroep KATPA die bomen aanplant om verwoestijning tegen te gaan en de mandenvlechters van SITRA om de rampzalige gevolgen van de Corona-crisis te bestrijden.

We halen geld op om daar voor voedsel, zeep, mondkapjes en andere middelen kopen om de gevolgen van Corona te bestrijden.

Het hele bericht is terug te lezen op: https://omroephorstaandemaas.nl/nieuws/artikel/sevenumse-stichting-vrienden-van-christopher-zamelt-geld-in-voor-coronacrisis-in-noord-ghana?fbclid=IwAR04yJHRo_qF1wlc_CNZaCAFnHCfaTOCfOlKHHCHMTM_muMu8FSoEbKicoU