Corona en hongersnood

Link naar het artikel!

Journalist Marc van der Sterren heeft een artikel geschreven naar aanleiding van de hulpactie die door Vrienden van Christopher is opgestart; https://marcvandersterren.nl/2020/05/23/corona-veroorzaakt-hongersnood/

Marc van der Sterren is als journalist gespecialiseerd in landbouw en heeft als passie: Afrika.

“Journalistiek is een gevolg van nieuwsgierigheid. Een journalist verdiept zich in de situatie, wat weer kan leiden tot betrokkenheid. Want ‘objectiviteit is vooral een journalistieke mythe’, sprak ooit een wijs man. Een betrokken journalist blijft kritisch, maar verlegt zijn focus naar constructieve journalistiek. Dit betekent dat een journalist niet alleen de vinger op de zere plek legt, maar ook alternatieven en mogelijke oplossingen zoekt.” zo lezen we op https://marcvandersterren.nl/over-marc/.

Verder schrijft hij: “In mijn geval heeft dit geleidt tot een initiatief dat verder reikt dan journalistiek alleen. Het was 1998 toen ik begon als agrarisch journalist. De ongelijkheid in de wereld, ook tussen boeren en landbouworganisaties, tussen boeren onderling en tussen boeren en hun afnemers en toeleveranciers heeft me altijd gefascineerd. Tijdens mijn literatuurstudies, maar ook mijn reizen naar Afrika ontdekte ik dat het onnodig is dat 800 miljoen mensen honger lijden. Het overgrote deel van de ondervoede mensen is zelf boer. Wanneer zij iets meer produceren, is het probleem opgelost.  Deze visie heeft mijn journalistieke carrière een constructieve richting opgestuurd. Een richting die begon als weblog en is uitgegroeid tot onafhankelijk project. Een constructief project dat verder gaat dan journalistiek alleen. Dit project heet Farming Africa. 


Marc schreef in 2014 een mooi artikel over pater Frans Meddens; https://marcvandersterren.nl/2014/06/07/de-missionaris-die-zich-liet-bekeren/

Pater Meddens in 2014 (foto: Marc vd Sterren)

Faustina vraagt hulp

In deze periode hebben we veel contact met onze Ghanese projectpartners. Faustina van de vrouwengroep SITRA stuurde bijgevoegd bericht via WhatsApp. De vrouwen uit haar groep wonen op het platteland van Sirigu in noord-Ghana.
Over het algemeen is men bang voor besmetting met Corona. Ze hebben weinig hulpmiddelen om zich te beschermen tegen Corona. Ook is er onvoldoende voorlichting zodat ze niet weten wat ze moeten doen.
Door manden te vlechten en te verkopen krijgen de vrouwen normaal gesproken geld om voor het gezin te zorgen. De handel is door Corona stil gevallen, dus daarmee ook de inkomsten uit de verkoop van manden. De vrouwen hebben daardoor geen cashgeld om voedsel te kopen op de markt.. De landarbeiders die normaliter elders werken zijn thuis gebleven, brengen daardoor geen geld mee naar huis. Ook zij eten nu mee van de beperkte voedselvoorraden, die snel opraken.

Met onze actie “Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana” komt er goede voorlichting en komen er hulpmiddelen als zeep, mondkapjes en water om te beschermen tegen het virus.
Daarnaast wordt er grootschalig voedsel ingekocht en opgeslagen. Dit wordt in een periode van 4 maanden gedoseerd verdeeld onder de vrouwen totdat er in september weer opbrengsten zijn vanuit de landbouw. Deze actie kost geld.

U kunt helpen!
Doneer door uw bijdrage over te maken naar IBAN-rekeningnummer NL83 RABO 01472 23 415, van St. Vrienden van Christopher te Sevenum o.v.v. Stop de Corona-crisis in Noord-Ghana. Uw bijdrage wordt het Corona-fonds van Wilde Ganzen verdubbeld.

Zaerum, help(t) ons

(Bericht voor het Sevenumse Klökske van 20 mei 2020)
Vorige week hebben we op deze plek uitvoerig bericht over de noodactie die we in Ghana gestart zijn voor onze projectpartners al daar. We zijn erg blij met de positieve reacties. En de vele donaties die we mochten ontvangen.

20 jaar ervaring met vrouwengroepen
Wij  ondersteunen al 20 jaar ondernemende Noord-Ghanezen die in gemeenschappelijke projecten de armoede bestrijden. Het zijn in hoofdzaak de vrouwen die actief zijn in deze projecten, omdat zijn zich vaak primair verantwoordelijk voelen voor de kinderen en de leefomgeving. De 300 vrouwen die wij steunen planten bomen om de verwoestijning tegen te gaan. Daarnaast steunen we vrouwen die inkomsten genereren door manden te vlechten. Deze manden worden over heel de wereld verkocht. En toen kwam Corona!!

Crisis
Er is grote angst voor het Corona-virus, ook omdat het ontbreekt aan goede voorlichting en hulpmiddelen als zeep, mondkapjes en schoonwater.
Door de lockdown is de handel stil komen te liggen dit heeft desastreuze gevolgen;
– het voedseltransport is stil komen te liggen
-door hamsteren zijn de voedselprijzen extra gestegen
-de voorraden uit de laatste oogst raken op
In de gezinnen is het op dit moment heel normaal dat de ouders aan hun kinderen vragen om weinig te eten; “Eet zoveel dat je net nog honger hebt, dan hebben we morgen ook nog eten.” Maar dat is niet lang vol te houden.
Dit maak dat het coronavirus wordt opgevolgd door een hongersnood.

Wat is de bedreiging?
Corona en de gevolgen daarvan zijn levensbedreigend voor een grote groep mensen; de vrouwen en hun gezinnen. Onze duurzame projectinvesteringen dreigen als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Als de bomen geen water krijgen en niet beschermd worden tegen vee, dan worden de plantage kaal gevreten. Als de productie van de manden stopt gaan handelaren weg en verliezen de vrouwen hun inkomsten.

Het plan
Onze Ghanese projectleiders hebben een plan opgesteld. Het plan omvat een hulp programma bestaande uit 2 delen:
– verstrekken van hulpmiddelen als mondkapjes, veronica-buckets (om handen te wassen) en veel zeep, gecombineerd met een voorlichtingscampagne
– voedselhulp voor 4 maanden, tot aan de volgende oogst die verwacht wordt in september.
Er zijn offertes aangevraagd voor voedsel en hulpmiddelen en er is een begroting opgesteld; voor € 30.000 kunnen de 300 vrouwen met hun gezinnen (1500 mensen) deze periode verantwoord overbruggen. Onze projecten zijn goed georganiseerd met betrokkenheid van lokale overheden. Dat maakt dat we ervan overtuigd zijn dat de uitvoering zo goed als mogelijk gaat verlopen.

Water naar de zee?
Wij zijn niet gewend om noodhulp te verlenen. Want is dat niet water naar de zee dragen? We steken al 20 jaar in op duurzame hulp. Maar wat blijft van deze duurzaamheid over als de projectdeelnemers geen eten meer hebben? Als de basis van je bestaan onder je voeten weggeslagen wordt? De impact is enorm. Dan is het geen water naar de zee dragen! Gezien de ernst van de situatie geven we gehoor aan de oproep van de Ghanese vrouwen en steunen we het plan dat ze gemaakt hebben. En dat doen we niet alleen, ook Wilde Ganzen doet mee met onze noodactie: “Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana!”

En ook Zaerum helpt
We voeren met een klein campagne-team actie om het benodigde bedrag op te halen. We bellen, schrijven, whatsapp-en en al wat nodig is om € 15.000 op te halen. Het bedrag wat wij ophalen wordt verdubbeld door Wilde Ganzen naar € 30.000.
In de eerste weken van actievoeren hebben we € 5500 opgehaald, met daarbij veel donaties uit Sevenum. Dank je wel daarvoor, maar we zijn er dus nog niet!

Je hoeft het niet alleen te doen
We hebben uitgerekend dat je slechts voor  € 1,- per dag al een vrouw en haar gezin steunt!
Voor 30 euro helpt je 1 vrouw en haar gezin 1 maand;
voor 120 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin deze hele periode van 4 maanden
!
Alle hulp is welkom en je creativiteit is welkom. Zo was er een vriendengroep die samen 120 euro bij elkaar bracht. Dit kun je ook organiseren met je familie of met je vereniging.
Donateurs die  500 euro of meer bijdragen, ontvangen een fraaie Bolga-basket cadeau. Dit is een mand die gevlochten is door een van de vrouwen uit onze projecten.


Steun onze
actie “Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana!”
We willen het streefbedrag binnen 1 maand ophalen zodat we vanaf 1 juni de eerst hulp kunnen verlenen. Doneer door uw bijdrage over te maken naar IBAN-rekeningnummer NL83 RABO 01472 23 415, van St. Vrienden van Christopher te Sevenum o.v.v. Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana.

Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?
Ook namens Sadik, Faustina en alle andere vrienden in Noord-Ghana, bij voorbaat bedankt.

Dit zag je aankomen

Al 2 weken voeren we campagne tegen de dreigende hongernood in Ghana. En nu dringt het ook tot het landelijke nieuws door. De NOS bericht; De Corona-pandemie wordt gevolgd door een honger-pandemie.
We bieden al 20 jaar structurele hulp aan boomplanters die daarmee de verwoestijning tegen gaan en vrouwen die manden voor de wereldmarkt produceren. Door dreigende honger heeft dit grote impact op deze mensen en hun werk.

Voor € 30,- help je 1 vrouw en haar gezin.
Voor € 120,- help je 1 vrouw en haar gezin 4 maanden tot aanvang van de volgende oogst.

Doneer vandaag nog!
Uw bijdrage wordt verdubbeld door Wilde Ganzen.

Bericht van het NOS….

Sevenumse Corona-actie in het Nieuws

Op dinsdag 12 mei was er bij Omroep Horst aan de Maas aandacht voor de actie van Stichting Vrienden van Christopher. Met deze noodactie steunen we onze boomplantersgroep KATPA die bomen aanplant om verwoestijning tegen te gaan en de mandenvlechters van SITRA om de rampzalige gevolgen van de Corona-crisis te bestrijden.

We halen geld op om daar voor voedsel, zeep, mondkapjes en andere middelen kopen om de gevolgen van Corona te bestrijden.

Het hele bericht is terug te lezen op: https://omroephorstaandemaas.nl/nieuws/artikel/sevenumse-stichting-vrienden-van-christopher-zamelt-geld-in-voor-coronacrisis-in-noord-ghana?fbclid=IwAR04yJHRo_qF1wlc_CNZaCAFnHCfaTOCfOlKHHCHMTM_muMu8FSoEbKicoU

1 euro tegen Corona

De Coronacrisis raakt iedereen maar de minst draagkrachtigen het hardst, ook in Ghana. We werken al 20 jaar in Ghana met deze minst draagkrachtigen, de armste bevolkingsgroepen van het platteland in het noorden van Ghana. Duurzame projecten van onderop, met daadkrachtige vrouwen als projectdeelnemers.

Onze 300 projectdeelnemers hebben onvoldoende middelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast dreigt er hongersnood door de lock-down. Tot september, want dan zijn er weer nieuwe landbouwoogsten.

We willen desastreuze gevolgen voorkomen. We willen ook de projectinvesteringen van Sadik, Faustina en al die anderen in de afgelopen jaren niet als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. We hebben daarom besloten om met steun van Wilde Ganzen noodhulp te verlenen. Daarbij is uw hulp onmisbaar.

Voor slechts € 1,- per dag helpt u een project deelnemer en haar gezin door deze moeilijke periode.

Voor 1 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin 1 dag;
Voor 30 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin 1 maand;
voor 120 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin deze hele periode
!


Het Wilde Ganzen Coronafonds verdubbelt uw bijdrage.
Uw bijdrage maakt het verschil. Het bedrag gaat volledig en direct naar de projectleden in Ghana. Alles bij elkaar naar 1500 mensen in Noord-Ghana.

Doneer vandaag nog! Dan kunnen we vanaf 1 juni hulp bieden.
St. Vrienden van Christopher te Sevenum o.v.v. Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana, IBAN-rekeningnummer NL83 RABO 01472 23 415.

Meer info op: https://www.vriendenvanchristopher.nl/noodactie-door-corona/

Noodactie door Corona

De Coronacrisis raakt iedereen maar de minst draagkrachtigen het hardst, ook in Ghana. In de afgelopen weken is er vanuit Vrienden van Christopher veelvuldig contact geweest met onze contactpersonen Sadik en Faustina en anderen. Zij informeren ons rechtstreeks over de situatie in hun omgeving, het noorden van Ghana. Zij vertellen ons over de angst voor het virus en een dreigende hongersnood. De eerste sterfgevallen van Corona zijn in Bolgatanga geregistreerd.

De actuele situatie is als volgt;

  • In het noorden van Ghana is de gezondheidszorg beperkt en belangrijke hygiënische maatregelen zoals veelvuldig handen wassen met zeep of een andere desinfectans is bijna onmogelijk omdat er een enorm gebrek aan middelen is.
  • Door de lock down in Ghana is het voedseltransport tijdelijk stil komen te liggen. Door hamstergedrag zijn de prijzen vervolgens verdubbeld of verdrievoudigd.
  • Door de sluiting van de lokale markten is de regionale handel nagenoeg stil komen te liggen waardoor mensen niet of beperkt over cash geld beschikken.
  • In januari vertrokken veel jonge mensen van Noord- naar Zuid-Ghana om daar als landarbeider te gaan werken. Dit omdat de voedselvoorraden in Noord-Ghana beperkt waren. Voor de achterblijvende vrouwen, kinderen en ouderen was net genoeg voedsel over om het hongerseizoen te overbruggen. Door de lock down zijn de landarbeiders echter vervroegd naar huis gekomen. Zonder geld dat ze verdiend zouden hebben met landarbeid. Deze landarbeider doen nu ook een beroep op de schaarse voedselvoorraad.
  • Gevolg van de lock down in het buurland Burkina Faso is dat dat belangrijkste internationale handelsroutes stilliggen. Daardoor kan er ook geen voedsel uit Burkina Faso geïmporteerd worden.

Dit alles lijdt tot torenhoge voedselprijzen en grote voedsel tekorten; er dreigt hongersnood.  

Vrienden van Christopher heeft duurzame projecten met plattelandsgroepen, hoofdzakelijk vrouwen. Door boomplantactiviteiten en het maken van manden genereren de vrouwen extra inkomsten en verbeteren ze het leven van zichzelf en het gezin. Vrienden van Christopher erkent dat zonder noodhulp onze project (-partners) onherstelbare schade oplopen.

We willen onze vrienden in Ghana niet in de steek laten en starten daarom de noodactie: “Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana!”

Het doel
Zoveel mogelijk geld in zamelen met als streefbedrag € 15.000. Het ingezamelde bedrag zal door het Wilde Ganzen Coronafonds verdubbeld worden naar € 30.000.

Hoe ziet de noodhulp er uit?

De noodhulp richt zich op de 300 vrouwen die aangesloten zijn bij onze projecten en hun gezinnen. We helpen dus direct zo’n 1500 mensen. We hebben becijferd dat we de mensen voldoende kunnen helpen met  € 1,- per dag per projectdeelnemer!
Voor 1 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin 1 dag;
Voor 30 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin 1 maand;
voor 120 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin deze hele periode
!
Het hulpprogramma bestaat uit middelen zoals veronica buckets (zie foto), mondkapjes en veel zeep. Daarnaast wordt er voedsel verstrekt gedurende 4 maanden (15 mei – 15 september) tot de eerste oogsten van het nieuwe seizoen verwacht worden.

De tijd dring
We willen het streefbedrag binnen 1 maand ophalen, voor 15 mei, zodat we vanaf 1 juni de eerst hulp kunnen verlenen.

Wat doen wij voor u?

  • Als Vrienden van Christopher  zullen wij er voor zorgen dat middels het  Wilde Ganzen  Coronafonds uw bijdrage wordt verdubbeld.
  • In overleg met onze vrienden in Ghana zullen de middelen besteed worden aan voedselhulp en preventieve gezondheidsmiddelen.
  • Alle donateurs zullen wij tijdens en na afronding van de actie informeren over het verloop van de actie en hoe de gelden besteed zijn.
  • Wij Informeren en leggen verantwoording af aan het Wilde Ganzen Coronafonds over de besteding van de gelden.

Steun onze actie “Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana!” en doneer dooruw bijdrage over te maken naar IBAN-rekeningnummer NL83 RABO 01472 23 415, van St. Vrienden van Christopher te Sevenum o.v.v. Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana.

Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?
Ook namens Sadik, Faustina en alle andere vrienden in Noord-Ghana, bij voorbaat bedankt.

Grootse herdenking in Ghana

Op 4 januari 2020 is pater Frans Meddens op bijzondere wijze herdacht in Ghana. In het dorpje Sirigu waar hij een groot gedeelte van zijn verblijf in Ghana werkte, was een kerkdienst gevolgd door traditionele afscheidsrituelen.
Hierbij een link naar een artikel in The Catholic Standard, een Ghanees kerkelijk tijdschrift, geschreven door Benedict Assorow, oud leerling van pater Meddens;

https://www.vriendenvanchristopher.nl/wp-content/uploads/2020/01/Artikel-The-Catholic-Standard-Meddens.pdf

Presentatie van een indrukwekkende Ghana-reis

Bevlogen presentatie van een reis naar Ghana
De Sevenummers Emiel Jakobs en Peter Nellen waren in de periode oktober-november in Ghana voor de Stichting Vrienden van Christopher. Zij hebben daar de projecten van de stichting bezocht en werden daarbij ondergedompeld in de Ghanese cultuur. Op zondag 29 december verzorgen zij een presentatie over deze reis.
De presentatie vindt plaats op zondag 29 december 2019 om 19.30 uur in de Razen-Tru kamer in horecacentrum De Sevewaeg aan de markt in Sevenum.

Achtergrond
Vrienden van Christopher verzorgt sinds 1999 reizen naar het noordoosten van Ghana. In deze regio speelt verwoestijning een grote rol; de Sahara breidt door klimaatverandering in zuidelijke richting uit, waardoor het vroeger zo vruchtbare gebied nu een Sahel-gebied is. De stichting ondersteunt vanaf het begin van haar bestaan boomplantprojecten in de regio. Maar er is veel meer te beleven dan dat; en dat kunnen 20 reisgezelschappen inmiddels bevestigen. Door het ruime netwerk dat in Ghana is opgebouwd en het 5-tal projecten dat de stichting ondersteunt.

Persoonlijke motieven
De reis had meerdere doelen. Allereerst het weerzien met mensen; Voor Emiel was dat vooral het gastgezin waar hij 4 jaar geleden gedurende een aantal weken logeerde. Hoe zou het zijn met de familie en de opgroeiende kinderen? En hoe zou hij Ghana beleven nadat hij in de afgelopen jaren door aansluiting bij Vrienden van Christopher op een andere manier met Ghana in aanraking was gekomen. Voor Peter betekende deze tiende reis het ontmoeten van een grote groep mensen. Vooral de ontmoeting met gastheer Sadik zou bijzonder zijn omdat er in zijn familie iets was gebeurd waardoor zijn verantwoordelijkheden behoorlijk veranderde. Iets waarover in het geniep over gepraat mocht worden. Over schrijven mag niet. Dat gebeurt dus ook niet; om te weten wat het is moet u echt naar de presentatie te komen.

Prilpop en vliegend geld
De reizigers hadden een behoorlijk vol programma. En vaak op de rustige momenten gebeuren er dan ook interessante dingen. Zo werden Emiel en Peter bij aankomst in het noorden van Ghana uitgenodigd om naar een concert van Kologo-artiest Stevo Atambire te komen. Stevo is in de regio bekend en timmert ook internationaal aan de weg. Het concert vond plaats in de kantine van de plaatselijke brandweerkazerne en zou om 7 uur ’s avonds starten. Bij aankomst rond een uur of 9 was het concert nog steeds niet begonnen. Toen er uiteindelijk om 10 uur een 200 koppig (vooral jong) publiek was, volgende een soort festival met 5 artiesten of groepen. Een soort Prilpop met bekende en onbekende artiesten. Het geld vloog in honderden briefjes door de lucht! Hoe dat zit vertellen de reizigers tijdens de presentatie….

Faustina, Funpop en ambities
Naast de culturele elementen werden er projecten bezocht. Zo werd kunstenares Faustina ontmoet die in het voorjaar nog in Sevenum was. De reizigers werden door de vrouwen van haar project SITRA hartelijk ontvangen. Een bevlogen club vrouwen met grote wensen. Bij SITRA worden jaarlijks duizenden manden gemaakt, die via handelaars opgekocht worden voor de internationale markt. Door het geld wat de vrouwen ermee verdienen kunnen de kinderen naar school of is er geld om ook in de hongerperiode voedsel te kopen. En het is handwerk dat je op vele momenten op een dag even op kunt pakken. De reizigers hebben veel aandacht gegeven aan de opzet van de organisatie en de financiële structuur om zodoende ook andere Westerse donoren te kunnen interesseren voor het project.

Eten voor schoolkinderen
Ook werd een aantal scholen bezocht. Het maakt altijd grote indruk als je op scholen hoort dat kinderen in het droge seizoen soms niet naar school komen omdat er geen eten is. Om die reden heeft stichting Vrienden van Christopher ruim 10 jaar lang een schoolvoedselproject gesteund. Terugkijkend kun je zeggen dat dit met vallen en opstaan over de grote lijn gelukt is. De school heeft dankzij deze ervaringen aansluiting gevonden bij het landelijke schoolvoedselproject.  genomen van ons. En zo is er veel meer. Zoals de uitbreiding bij de boomplanprojecten in Kandiga. De uitstraling van dit succesvolle project is zo groot dat groepen uit omliggende dorpen aansluiting zoeken. En inmiddels is ook het eerste perceel succesvol vrijgegeven omdat de bomen volgroeid zijn.

Presentatie
We hebben foto’s, filmmateriaal en een bevlogen verhaal. Dit delen we graag met u.
Daarnaast zijn er Ghanese jasjes te koop. Ook verkopen we fraaie handgemaakte schalen, traditioneel kaarten en schilderijen. Dit alles gemaakt door lokale producenten met het doel om hen direct te kunnen ondersteunen.


De presentatie vindt plaats op zondag 29 december 2019 om 19.30 uur in de Razen-Tru kamer in de Sevewaeg. U bent van harte welkom, graag tot dan!


Een goed plan!

“In ’t Klökske zag ik een bericht over de “Stichting Vrienden van Christopher” mijn idee was om op ons feest geld in te zamelen voor een goed doel dit doel dus!! Wij vonden het een goed iets, wij hebben toch alles wat ons hartje begeert.

Tuinfeest
Afgelopen zaterdag (15-7) vanaf 15.00 uur hebben wij onze verjaardagen thuis in de tuin aan de Molenstraat gevierd; hij z’n 62ste en ik mijn 65ste verjaardag. Het was een prachtige dag, maar we hebben voor de zekerheid toch maar de partytent opgezet, want er kwam iemand optreden. Bijna niet te geloven maar waar, mijn droom kwam uit; Maarten Peters. Die we een tijd geleden hebben ontmoet bij Cambrinus in Horst. Hij speelde vroeger lang geleden bij de Frank Boeijen Groep en is nu partner van Margriet Eshuijs.

Muziek
Met 53 gasten hebben we ontzettend genoten van z’n optreden; fantastische muziek prachtige stem en mooie verhalen, met een lach en een traan. Het was zo bijzonder. Als catering hadden we Bart Schreven hier uit Sevenum met allerlei heerlijk gerechten en hapjes, erg goed verzorgd en overheerlijk, echt een aanrader. Ons feest was zeer geslaagd de laatste gasten gingen om 23.00 uur huiswaarts. We kijken terug op een onvergetelijke prachtige dag!! We waren natuurlijk heel erg benieuwt hoeveel geld er in de box zat; wauw!! Wij maken naar de Stichting Vrienden van Christopher een mooi bedrag over, voor eten voor de kinderen in Ghana.
Carel Giesberts & Carla Fleuren”

Wij zijn blij!
Wij zijn natuurlijk erg blij met giften als deze met motivatie als bovenstaande. Wij zorgen dat het geld dat we krijgen via korte lijnen rechtstreeks bij het goede doel terecht komt. Geen strijkstokken, geen schimmige routes, maar concreet naar de plaats waar het voor bedoeld is.
In overleg met Carel en Carla is hun gift bestemd voor het schoolvoedselproject. Via dit project krijgen de kinderen in de hongerperiode dagelijks een maaltijd op school aangeboden. Dit zorgt ervoor dat ze naar school blijven gaan, ook als het even niet zo gemakkelijk is.
Bijkomend: Vrienden van Christopher is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. Dat betekend dat een gift aftrekbaar is van de belasting.