“Stoekdraod” van start

In januari 2017 was Kronenberger Piet Selen 14 dagen in Ghana met een gezelschap van VvC. Daar maakte hij kennis met boer Emanuel die groente verbouwde. Emanuel zou het liefst een groot hek rondom zijn perceel plaatsen om het loslopende vee buiten te houden. In Ghana lopen de koeien, de geiten, de kippen en de parelhoenders los in het rond. De schade die het vee aan de gewassen aanbrengt is zeker in de tijden van schaarste groot. Piet vroeg zich toen af; waarom zet je dan geen stoekdraod (schrikdraad)? We zijn ruim 4 jaar verder en nu gaat men in Ghana kennismaken met stoekdroad zoals wij dat gebruiken.

Waarom Stoekdroad
Stoekdraod is in Afrika nagenoeg onbekend. Het ontbreken van een goede stroomvoorziening is een belangrijke reden daarvoor. Ook is er geen cultuur om het vee op te sluiten in een weiland. Rondtrekkende nomaden (Fulanie) hebben dit eeuwenlang belemmerd door met hun kuddes over de landbouwpercelen te trekken. En de boeren waren bang voor deze bewapende herders. In de loop van de jaren is er veel veranderd; Op het platteland is er tegenwoordig een behoorlijk stabiele stroomvoorziening. De invloed van de Fulanie is sterk afgenomen. Boeren beschermen hun percelen steeds vaker met harmonica gaas, maar dat is behoorlijk prijzig. Landbouwkundigen hebben berekend dat door het ontbreken van afrastering een productiederving van meer dan 35% ontstaat. Ter vergelijk; bij onvoldoende water vermindert de groenteproductie met 45%. Een goede bescherming zal de boeren dus behoorlijk helpen! En zeker als afrastering betaalbaar is; stoekdraod!

Pilotplan
Ghana gaat op een doordachte wijze kennismaken met stoekdraod.  We zijn een samenwerking aangegaan met projectleider Yussif Abdul-Rahaman die al vele jaren landbouwkundige projecten leidt in Noord-Ghana. Yussif is met Pinksteren 2019 bij Piet geweest en kennisgemaakt met meerdere vormen van afrastering. Het stoekdraodproject bestaat uit 4 fases. In de eerste fase zijn er voorlichtingsbijeenkomsten voor boeren. Er worden uit de groep van 1500 (!), 2 gemotiveerde boeren geselecteerd die de proefpercelen gaan opzetten en verzorgen. Ook wordt een leverancier van materialen geselecteerd. In fase 2 worden zowel de boeren als de leveranciers getraind. De benodigde materialen worden zo veel mogelijk lokaal ingekocht. Ook zal bekeken worden welke stroomvoorziening passend is.
In fase 3 vindt de uitvoering plaatst. Tenslotte vindt de evaluatie plaats; De pilot moet in een jaar tijd veel informatie opleveren. Naast winstgevendheid, effectiviteit en vergelijking met andere afrasteropties is ook inpassing en acceptatie in de Ghanese context belangrijk. Als de pilot succesvol is zal een bredere toepassing mogelijk zijn.

Waarom duurde het zo lang….
In 2017 is het idee ontstaan. Piet heeft bij zijn afscheid en pensionering in 2018 een mooi startkapitaal van familie, vrienden en bekenden gekregen. Met hulp van een fondsenwerver hebben een aantal grote fondsen hun steun toegezegd. En toen gooide corona roet in het eten waardoor fondswerving moeilijker werd.. We werken al meerdere jaren met Wilde Ganzen samen en het vertrouwen is in de loop der tijd gegroeid. Zo ondersteunt Wilde Ganzen ons al verschillende jaren bij onze boomplant projecten. En vorig jaar ontvingen we hun steun bij onze corona-actie. Zij waren kritisch, maar vonden het Stoekdraod-project zo interessant dat zij er voor zorgden dat we nu kunnen starten.

In het komende jaar kunt u regelmatig een bericht van het Stoekdraodproject verwachten.

10e Perceel aangeplant

Bijgevoegde foto en de film in de link laten zien hoe het perceel met de naam “Apole” is aangeplant. Een grote variatie aan bomen als cashew, mango en teak is geplant net voor het regenseizoen zodat de planten goed kunnen wortelen.
“Apole” is het 10e perceel dat in het dorpje Kandiga wordt aangelegd met hulp van Vrienden van Christopher. Apole is mede mogelijk gemaakt door Stichting Projectmatige Charitas uit Grubbenvorst.

YouTube; https://youtu.be/Yd73ozw_1hk

De aanplant is begonnen!

Moederdagactie voor meerdere moeders

Op 9 mei is het moederdag. Daarom hebben wij een mooie moederdagactie van moeders voor moeders.

Een mooie, sterke en duurzame handgemaakte Afrikaanse mand van gras gevuld met een kleurrijk plukboeket voor € 55.00. Met de aankoop van deze Afrikaanse mand steun je ook de vrouwen en moeders van SITRA in Sirigu, Ghana. Door de Coronapandemie zitten hun partners veelal zonder werk en hun kinderen missen de extra maaltijd omdat scholen gesloten zijn.

De manden kunnen alleen bestelt en uitgezocht worden via https://www.facebook.com/afrikaansemanden. Op deze pagina staan een aantal voorbeelden van plukboeketten verzorgt door Bloembinderij Lemmen. De boeketten worden op water geleverd. Bestellen is mogelijk tot en met donderdag 6 mei.De manden kunnen afgehaald worden op zaterdag 8 mei tussen 14.00 en 17.00 uur bij Rouweelse Veld De Hees 44a in Kronenberg.

Deze moederdagactie is een samenwerking van Bloembinderij Lemmen en Vrienden van Christopher

Meer info op; https://www.facebook.com/afrikaansemanden

Eerste palen voor het 10de perceel de grond in…

Afgelopen week is in het Noord-Ghanese Kandiga een perceel gereed gemaakt voor aanplant van bomen door een afrastering om het perceel te plaatsen. Dit is het 10e perceel dat door de boomplanters van Kandiga (KATPA) door de samenwerking met Vrienden van Christopher in gebruik wordt genomen. De financiering van dit perceel komt voor rekening van Stichting Project Matige Charitas uit Grubbenvorst, die zich voor 5 jaar aan deze boomgaard verbonden heeft.

Om de verwoestijning van de oprukkende Sahara tegen te gaan planten en onderhouden zo’n 200 vrouwen uit het dorp Kandiga kleine boomgaarden. Deze boomgaarden worden aangelegd op hoeken en randen van percelen, beschikbaar gesteld door boeren uit het dorp. Door de aanplant wordt het gebied groener en groeien de landbouwmogelijkheden. Daarnaast leveren de bomen na 5 jaar de eerste opbrengsten (vruchten, ingrediënten voor medicijnen, brandhout enz.), bestemd voor de vrouwen (en hun gezinnen) die de aanplant verzorg(d)en. Grootste uitdaging is het onderhouden van de aanplant, regelmatig water geven en het weghouden van het loslopende vee (runderen, geiten, knaagdieren) en ongedierte als termieten. Daarom dienen percelen afgerasterd te worden en worden er watertanks op de percelen geplaatst zodat er ook in het droge seizoen water gegeven kan worden. Inmiddels zijn de eerste boomgaarden vrijgegeven. Er is nu gestart met de 10e boomgaard en gezien de belangstelling worden dat er snel meer. Naam van het perceel; “Apole”, vernoemd naar de boer die het land beschikbaar stelde voor de boomplanters van KATPA.


Nieuwe projectpartner; Stichting PmC uit Grubbenvorst
Tot op heden was er een meer globale financiering waarmee de kosten van alle percelen gedekt werden. In de loop van de tijd ontstond er behoefte aan een meer inzichtelijke aanpak per perceel. Zodoende ontstaat er meer overzicht van de kosten en opbrengsten per perceel en wordt ook de activiteit van iedere vrouwengroep zichtbaar. In een zoektocht naar sponsoring in deze nieuwe aanpak kwam VvC in contact met de Stichting Projectmatige Charitas (PmC) uit Grubbenvorst. Het beleid van PmC in Grubbenvorst is er op gericht om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. De middelen van PmC bestaan uit giften, vooral vanuit de opbrengst van de Winkel van Sinkel in Grubbenvorst en de inzameling van oud papier.

Filmbeelden met daarbij uitleg van de secretaris en de voorzitter van het project; https://youtu.be/PtJ85spf88c

Gekozen voor de Nacht van de Fooi

Het project Kandiga Tree Planting Association, ofwel KATPA is gekozen als project van 2021 voor de Nacht van de Fooi. KATPA is het boomplantproject dat we als Vrienden van Christopher al jarenlang steunen en daarmee is dit geweldig nieuws voor de boomplanters van KATPA en voor ons!

Nacht van de Fooi is een landelijk studenteninitiatief dat in samenwerking met Wilde Ganzen al 15 jaar geld ophaalt voor het goede doel. Met 8 Landelijke- en meer dan 50 Stedelijke bestuursleden zetten zij ons hiervoor in. Voorgaande jaren deden ze dit door samen te werken met horecagelegenheden die voor één dag hun fooi afstonden om bij te dragen aan verschillende ontwikkelingsprojecten. 
Dit jaar zal Nacht van de Fooi op een andere wijze geld voor het goede doel inzamelen. Door de huidige situatie rondom Covid-19 heeft de horeca hun deuren moeten sluiten en hebben zij het financieel zwaar. Daarom vindt op 15 mei 2021 als alternatief van ‘de Nacht’ een online Landelijke Veiling plaats. De volledige opbrengst van de veiling gaat naar KATPA.

Eén project!
In tegenstelling tot andere jaren is er dit jaar gekozen voor één project. In samenwerking met Wilde Ganzen wordt met de veiling geld ingezameld voor KATPA dat formeel onder de stichting Gambibgo Ghana Project opereert. KATPA werkt in Kandiga, een plattelandsdorpje met verschillende gehuchtjes zo groot als Horst aan de Maas in de Upper East Region van Ghana. Door de oprukkende woestijn wordt het de bewoners daar erg lastig gemaakt en worden ze teruggedrongen naar het zuiden. Dit project heeft als doel verwoestijning in deze regio tegen te gaan, maar ook fruit te telen en schaduw te creëren door bomen te planten. In de komende 5 jaar moeten er nog eens zo’n 1000 bomen worden geplant in Kandiga. Vooral vrouwen nemen deel aan dit project.

Veiling
In aanloop naar 15 mei wordt op 24 maart al een online veiling in de deelnemende steden georganiseerd. En later in mei, een week voor de veiling, zullen er allerlei acties plaatsvinden in Amsterdam, Utrecht, Groningen, Rotterdam, Eindhoven, Wageningen, Delft en Leiden/Den Haag.

Hierbij beelden van de officiële bekendmaking van HET project van de Nacht van de Fooi voor 2021 (Bron; http://nvdf.nl/); https://youtu.be/I0uWiJvR1Iw

Afrikaanse manden te koop

In de afgelopen maanden werden veel activiteiten afgelast, ook de activiteiten waarbij we de gelegenheid hadden om onze stichting te presenteren en extra inkomsten te verwerven door de verkoop van Ghanese producten. Producten die gemaakt werden door de vrouwen van SITRA; manden, schaaltjes en zo meer. Maar deze tijd maakt creatief; in korte tijd vormde zich een salesteam dat via https://www.facebook.com/afrikaansemanden ons werk en de Ghanese manden onder de aandacht brengt.

“Deze duurzame manden worden gevlochten van savannegras en door Vrienden van Christopher rechtstreeks geïmporteerd. De opbrengst is volledig voor de vrouwen van SITRA die daarmee beter hun gezinnen kunnen onderhouden.”

Watervoorziening voor school gereed

Water op school
Eindelijk heeft de basisschool in het dorpje Yebongo in Noord-Ghana een goede watervoorziening. Jarenlang moesten de kinderen voor een slokje water bijna een kilometer lopen om bij de dichtstbijzijnde put water te halen. Met de bouw van een installatie voor opvang van regenwater is dat opgelost.

Lange geschiedenis
We verleende vele jaren voedselhulp aan deze basisschool in de droge savanne van de sub-Sahara. Daardoor bleven er ook in het hongerseizoen veel kinderen naar school gaan, zonder de gebruikelijke drop-outs. Het project was zodanig ingericht dat er behoorlijke inbreng van de dorpelingen nodig was. In 2018 liet de Yebongo Primary School ons weten dat ze onze hulp niet meer nodig hadden. Omdat ze aan konden sluiten bij het landelijke schoolvoedselprogramma, waarbij er minder inbreng van de eigen bevolking nodig zou zijn. In overleg met de schoolleiding en de projectleiding hebben we gehoor gegeven aan de grote wens voor een watervoorziening dicht bij school. Dit als een soort van afscheidscadeau.

Opvangen van regenwater
Naast de school was er in 2017 een put aangelegd maar deze was snel droog gevallen. Een alternatief konden we bieden met “Rain Water Harvesting”. Dit is een betrekkelijke eenvoudig en onderhoudsarm systeem waarbij regenwater wordt opgevangen. Dit regenwater is daarna geschikt als drinkwater. De 2 tanks en het leidingsysteem werden in december 2019 gebouwd door Pumping = Life, een Ghanese partnerorganisatie van de Nederlandse stichting Pompen = Leven in Bennekom. Naast het bouwen van het systeem zorgde Pumping = Life ook voor training voor het onderhoud. Aan deze training deden een ouder, een leraar en een leerling mee.

1 jaar proefdraaien
Inmiddels is er gedurende het afgelopen regenseizoen water opgevangen. Beide tanks hebben ongeveer 40.000 liter regenwater opgevangen. Omdat er ook een infiltratie-systeem is dat er voor zorgt dat overtollig water infiltreert in de bodem, is de verwerkte hoeveelheid water vele malen groter. De verwachting is dat door de infiltratie de put uit 2017 ook weer gaat werken. De kwaliteit van het water is met regelmaat gemeten en het blijkt daadwerkelijk geschikt te zijn om te drinken.

Officiële oplevering
Op 10 november 2020 was de officiële oplevering aan het schoolhoofd (zie foto). Daarbij kreeg zij ook de sleutels in handen van de kraantjes aan de tanks om het water af te tappen. Sleutels; want men wil voorkomen dat dieven de watervoorraad plunderen in het droge seizoen. Pumping = Life biedt het komende jaar nog ondersteuning zodat het systeem ook in het 2de jaar goed onderhouden wordt. En ze ziet er op toe dat de getrainde mensen hun werk goed doen.

Afsluiting
Met de officiële overdracht sluiten we een samenwerking van 10 jaar af. De school heeft haar eigen koers gekozen en dat respecteren we. Uiteraard zullen we bij gelegenheid de school blijven bezoeken om te zien hoe de watervoorziening werk.
Bij deze nogmaals een dankjewel aan al die donateurs die met ons de kinderen van Yebongo gesteund hebben in het schoolvoedselproject.

Herinnering aan een reis naar Ghana, samen met Mart

Op de bijgevoegde film ziet u een bezoek van een delegatie van de Stichting Vrienden van Christopher in november 2009 aan de Sirigu Heritage School, een arme particuliere basisschool in het noorden van Ghana. Er was een uitwisselingsproject tussen Jenaplan basisschool de Krullevaar uit Sevenum en deze school. Namens de Krullevaar was Mart van Enckevort aanwezig. In deze film laat Mart zien dat hij als een vis in het water is als hij mag werken met kinderen.
Daarnaast bestond het reisgezelschap uit Tonnie van der Zanden, Gé van Heijster en Peter Nellen.
Mart was zo graag nog eens met ons naar Ghana gereisd, zo liet hij in december 2019 bij onze laatste presentatie weten. Helaas is Mart op 5 juli 2020 plotseling komen te overlijden. Daarmee verliezen we een fijne Ghana-reiziger een een sympathisant van ons werk in Ghana. Het grootste verlies is natuurlijk voor Mie en de kinderen en alle andere nabestaanden; veel sterkte bij dit verlies.
Namens Stg. Vrienden van Christopher,
Peter Nellen

Projecten in Ghana in het nieuws

Onze covid-hulpactie gaat in Noord-Ghana niet aan de lokale pers voorbij. Naast onze noodhulp is er ook aandacht voor de projecten en in het bijzonder de boomplantactiviteiten.

Artikel op internet

Start van de hulpverlening

Op dit moment krijgen we de eerste berichten vanuit Ghana, waaruit blijkt dat de hulpverlening bij onze projectpartners is gestart.
Op de afbeeldingen van 27 juni 2020 de aangeschafte veronica buckets (eenvoudige installatie om handen te wassen), de eerste voedselvoorraden en de meerdere voorlichtingsbijeenkomsten over Covid-19, inclusief temperatuurmeting van deelnemers.