Voedsel voor Kandiga

Omdat de oogsten in het afgelopen jaar achterbleven in Kandiga, hebben we nieuwe afspraken gemaakt voor de komende maanden. Een gedeelte van het beschikbaar gestelde budget wordt besteed aan noodvoedselhulp voor de deelnemers aan het project. Mede hierdoor kunnen boomaanplant en boomverzorging ongestoord doorgaan. Op de foto’s beelden van de distributie van voedsel en de boonverzorging die onveranderd door gaat.