Pater Frans Meddens 60 jaar Priester

Interview met Pater Frans Meddens ter gelegenheid van het 60 jarig priesterfeest

‘Onze bescheidenheid kan niet groot genoeg zijn’Pater Frans Meddens

Het zal geen nieuws zijn dat pater Frans zeer trots is een naamgenoot van de paus te zijn. Hij is altijd zeer lovend over Paus Fransiscus. “Hij lost geen problemen op, hij delegeert”, weet hij. “Als bisschoppen op audiëntie komen, vraagt hij hen om de motivatie waarom hij priester is geworden. Hij is geen man van de leer, hij is een man van de inspiratie.” Marc van der Sterren sprak met hem.

Wat was uw motivatie om priester te worden?
“Zo ging dat in die tijd. We waren een zeer katholiek gezin en mijn ouders waren roomser dan de paus. Dus het zat erin.”

En hoe kwam u in Afrika terecht?
“Ook dat leek wel voorbestemd. Als kind tekende ik al maskers. Zwarte maskers. Op de lagere school las ik al boeken over Afrika. En toen een meisje tijdens een wandeling naar school over trouwen begon zei ik ……

Lees de rest van dit bericht in de GHANA NIEUWSBRIEF 17 april 2014.

Succesvolle presenatie van SWOPA en Haar Kunst

Op 21 april 2014  (2de Paasdag) vond er een presentatie plaats bij Rakuvaria aan de Ulfterhoek in Sevenum. Op deze manier informeerde VvC haar donateurs en belangstellenden over de voortgang van het project “SWOPA en Haar Kunst”. Een 60-tal belangstellenden luisterden aandachtig naar het verhaal over plattelandskunst uit Ghana.

Haar Kunst
Berna Haverkort van “SWOPA en Haar Kunst” vertelde tijdens de presentatie iets over de ontstaansgeschiedenis van SWOPA. Ook legde ze het belang uit van kunst als uitingsvorm voor deze vrouwen. Ze beschreef hoe in de laatste jaren geprobeerd is om een kwaliteitsimpuls te geven aan SWOPA. Ilse Milot onderstreepte de motivatie van de Ghanese vrouw Faustina om aan deze kwaliteitsimpuls invulling te geven. Faustina is al 15 jaar één van de vrouwen van SWOPA. Gezien haar artistieke talenten groeide ze door naar de rol van artistiek leider van de groep. Enkele jaren geleden heeft ze in Nederland gezien dat de kunst van SWOPA niet aan de moderne kwaliteitseisen voldoet. Zij voelde zich uitgedaagd om kar trekkend te zijn in een kwaliteitsslag.

Opleiding
Faustina is vorig jaar gestart met een driejarige kunstopleiding, gefinancierd door een groep donateurs, die voor deze presentatie uitgenodigd waren. Faustina is super gemotiveerd en dat blijkt ook uit haar eerste cijferlijst. Vol trots stuurde ze ons een mailtje met de excellente lijst met een gemiddelde van rond de 9! Tijdens de zomervakantie zal zij het geleerde overdragen aan de vrouwen van SWOPA.

De link keramiek?
Ed en Ine Knops vertelden na de pauze wat zij in Ghana geleerd hadden bij een bezoek aan SWOPA. Naast muurschilderingen maken de vrouwen ook al eeuwenlang potten voor gebruik in de huishouding. Ine demonstreerde hoe de Ghanese vrouwen zittend op de vloer hun potten maken, met eenvoudige hulpmiddelen en veel geduld. Gelijktijdig demonstreerde Ed dat je met Westerse hulpmiddelen veel sneller en gemakkelijker potten draait.
Ed en Ine zagen in Ghana hoe de vrouwen de potten beschilderden terwijl ze net uit het vuur kwamen, dat ze nog heet waren. Dit is ongebruikelijk.

Zelf aan de slag
Ed en Ine experimenteren sindsdien in Nederland met het beschilderen van keramiek dat net uit de oven komt en dit leverde verrassende resultaten op. In het boek dat ze binnenkort uitgeven wordt e.e.a. uitvoerig toegelicht. De aanwezigen kregen de kans om ook zelf aan te slag te gaan met het beschilderen van net gebakken potten. De potten werden in een open vuur gebakken. Na 3 kwartier werden de potjes een voor een uit het vuur gehaald en werden ze beschilderd. Er kon geschilderd worden met melk, wijn of, water. De resultaten waren verrassend.

Enthousiasme
De bezoekers waren enthousiast over de presentatie. En er zijn enkele belangstellenden die Ghana willen bezoeken voor het bijwonen van een workshop bij SWOPA.
Voor Vrienden van Christopher was dit een geslaagde presentatie. Niet alleen vanwege het geïnteresseerde publiek, maar ook omdat uit de verkoop van consumpties en soep een mooie bijdrage kwam, welke benut wordt voor de financiering van de opleiding van Faustina.

Ga mee naar Ghana
Wilt u ook een workshop meemaken in Ghana? Wilt u SWOPA zelf bezoeken? Ghana is prima op eigen gelegenheid te bereizen. U kunt zelf in het Engels contact leggen met SWOPA om te reserveren en afspraken te maken. Desgewenst kan VvC u helpen. We hebben ervaring met reisleiders in Ghana en u kunt via VvC ook andere projecten bezoeken!

Meer informatie op

Facebook:
https://www.facebook.com/vriendenvan.christopher

De internetsites:
–       www.vriendenvanchristopher.nl
–       www.rakuvaria.com en
–       www.swopa.org.

Ine op de grond Uitleg door Berna

Present op Wereldmarkt Dendron 2014

Wereldmarkt DendroncollegeTijdens de druk bezochte Wereldmarkt van het Dendroncollega in Horst presenteerde Vrienden van Christopher haar werk voor een breed publiek.
Op de foto enthousiasmeert Jan Wijnen enkele bezoekers voor het schilderwerk van Swopa. Ilse Milot kijkt toe.

Vrienden van Christopher wordt regelmatig betrokken bij activiteiten in de regio en komt graag uitleg geven over haar projecten in Ghana.

 

 

 

Kom naar onze presentatie

Ghanese kleiOp 21 april 2014 (2de Paasdag), van 11 tot 13 uur informeert de Stichting Vrienden van Christopher uit Horst aan de Maas donateurs en belangstellenden over de voortgang van het Ghanese kunstproject “SWOPA en haar Kunst” dat zij ondersteunen. Dit doen ze middels een presentatie bij Rakuvaria, het atelier van Ed en Ine Knops in Sevenum. Tijdens de presentatie demonstreren Ed en Ine Knops hoe SWOPA hen inspireerde tot het ontwikkelen van nieuwe technieken. Aansluitend is het atelier geopend tot 16 uur.

Uitnodiging – Presentatie SWOPA en Haar Kunst

Persbericht – Inspiratie uit Ghanese kleiP1020736