Ghana-reiziger overleden

Carol Greijn foto-Op 19 december is Carol Greijn (47) door een verkeersongeval om het leven gekomen. Carol is in december 2007/ januari 2008 met Geert vd Hoogen, Jan Philipsen en Ingrid v Enckevort via VvC naar Ghana geweest. De reizigers hebben een schitterende reis gehad. De reis is mede van invloed geweest voor de keuze van Carol om dit jaar een aantal weken vrijwilligerswerk is gaan doen bij de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Sinds die genoemde reis was Carol sympathisant van VvC.
Er was vandaag een druk bezochte afscheidsdienst voor Carol waarin met regelmaat haar reis naar Ghana en haar bewondering voor de Afrikaanse vrouw genoemd werden. Na haar reizen naar Ghana, Gambia, en Haïti is ze nu aan haar laatste reis begonnen….

VvC krijgt een gift van Fossa Eugeniana

Op dinsdagavond 6 december 2011 is Stichting Vrienden van Christopher uitgenodigd voor een thema-avond van de Soroptimisten Fossa Eugeniana om daar een gift van € 1.350,- in ontvangst te nemen. In juni hebben de soroptimisten uit de regio Noord-Limburg een filmavond georganiseerd waarbij deze fraaie opbrengst bestemd is voor de Kandiga Tree planting Women. Tevens zal Peter Nellen op deze avond een uiteenzetting doen over het project en uitleggen waar de gift terecht zal komen.Check Soroptimisten

Soroptimisten zijn vakvrouwen die zich inzetten voor de positieverbetering van vrouwen en kinderen.  De Soroptimisten  zijn vrouwen met verschillende achtergronden, visies en kwaliteiten. In onderlinge vriendschap streven zij, ook door samen te werken aan projecten, de doelstellingen van het Soroptimisme na. In de regio Noord-Limburg zijn de Soroptimisten actief sinds 2009. 

Op 4 december 2011 legde een woordvoerder van de Soroptimisten tijdens het radioprogramma “Internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling” bij streekomroep Reindonk uit waarom de Soroptimisten het project in Ghana ondersteunen. Allereerst vinden zij het waardevol dat er in het project gestreefd wordt naar een duurzame ontwikkeling. Doelstelling van de aanplant van bomen is erosie-bestrijding op lange termijn, maar daarnaast ook opbrengsten van vruchten op kortere termijn. Daarnaast vinden ze het van belang dat het project zal bijdragen aan een meer onafhankelijke positie van de vrouw in Kandiga. Door krachtenbundeling krijgen de vrouwen de kans om zelf inkomen te verwerven door de opbrengst uit boomteelt, maar ook door inkomsten te verwerven door te ondernemen via micro-kredieten. De Soroptimisten hopen tijdens de thema-avond op 6 december meer informatie over de besteding van de giften te krijgen. Verder hopen zij met regelmaat geïnformeerd te worden over de voorgang van het project.

De Soroptimisten hebben er bewust voor gekozen om de gift voor het project uit te reiken rond de datum 10 december; de dag van de mensenrechten 2011.
Meer info:  Soroptimist