Het Experimentele Schoolfeeding Programma


School Feeding Programma’s zijn in ontwikkelingssamenwerking niet nieuw. Zij hebben tot doel om kinderen op school van een goede maaltijd te voorzien en de scholen aantrekkelijker te maken zodat ouders hun kinderen naar school sturen.
Het Experimentele Schoolfeeding Programma is een particuliere initiatief dat Pater Frans Meddens in 2004 startte. Het zorgt er voor dat honderden Ghanese kinderen op 3 plattelandsschooltjes dagelijks een schoolmaaltijd krijgen in het hongerseizoen.

Experimenteel?
Het experimentele van dit schoolfeedingprogramma zit in de omvang: In tegenstelling tot andere schoolfeeding programma’s is dit project kleinschalig en is de betrokkenheid van de omgeving groot. Voedsel wordt zoveel als mogelijk van boeren uit de eigen dorpen gekocht en de lokale schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de voortgang. Er is sprake van maatwerk omdat de lijnen kort zijn.
Daarnaast ie een belangrijk gegeven dat het Schoolfeedingprgramma is ingebed in een sociaal netwerk in Ghana dat Pater Meddens sinds de jaren 60 van de vorige eeuw heeft opgebouwd.

De uitvoering
In Ghana is de Zwitser Frans Zemp verantwoordelijk voor de algemene aansturing en coördinatie. Franz leeft ruim 40 jaar in Ghana en is inmiddels een van de langst zittende Westerse ontwikkelingswerkers in Ghana werkzaam.
Het Schoolfeeding Programma vindt plaats op 3 scholen in noord Ghana:
De basisschool van Nabango; Het aantal leerlingen dat deelneemt varieert tussen de 180 en 220. De leiding van de school en de plaatselijke Chief ondersteunen het programma waardoor dit goed loopt. De lagere school wordt vanwege de goede resulaten sinds het schoolfeeding programma startte geroemd. Het programma werd hier opgestart in Wiljo Fleurkens.
De basisschool van Yebongo; de grootste school met maar liefst 500 deelnemende leerlingen.
De basisschool van Zangua; Tussen de 170 en 180 kinderen nemen deel aan het programma. Omdat het een afgelegen agrarisch dorp betreft wordt vrijwel al het voedsel in het dorp verbouwd.

Omdat Pater Frans Meddens zich gezien zijn hoge leeftijd (85 jaar) in 2012, langzaam terugtrekt kan het project mede door input van Stg. Vrienden van Christopher en een groep vrienden van Pater Meddens doorgaan. Samen met Frans Zemp, de schoolbesturen en partners uit het netwerk van Pater Meddens wordt nu afgestemd hoe het project in de toekomst door kan gaan met een duurzamer karakter.

Om het Experimental Schoolfeeding Program in Ghana een duurzamer karakter te geven is het noodzakelijk
a)   dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen middels ecologische landbouw
b)   dat het project volledig in Ghanese handen overgaat, zodat Frans Zemp onafhankelijker kan worden.
c)   dat het project een breder Ghanees draagvlak krijgt, bijvoorbeeld  door betrokkenheid van het Diocesaan Development Committee.

Uw gift
Voor het komende hongerseizoen gaat het project ongewijzigd door en daar voor zijn giften noodzakelijk. Jaarlijks is een bedrag van € 5.000 tot € 10.000 nodig, afhankelijk van eigen oogstopbrengsten, voedselmarktprijzen en het aantal leerlingen. Uw gift is welkom op IBAN-rekeningnummer NL83 RABO 01472 23 415 van Stg. Vrienden van Christopher te Sevenum ovv “School feeding programma”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *