Sevenumse Corona-actie in het Nieuws

Op dinsdag 12 mei was er bij Omroep Horst aan de Maas aandacht voor de actie van Stichting Vrienden van Christopher. Met deze noodactie steunen we onze boomplantersgroep KATPA die bomen aanplant om verwoestijning tegen te gaan en de mandenvlechters van SITRA om de rampzalige gevolgen van de Corona-crisis te bestrijden.

We halen geld op om daar voor voedsel, zeep, mondkapjes en andere middelen kopen om de gevolgen van Corona te bestrijden.

Het hele bericht is terug te lezen op: https://omroephorstaandemaas.nl/nieuws/artikel/sevenumse-stichting-vrienden-van-christopher-zamelt-geld-in-voor-coronacrisis-in-noord-ghana?fbclid=IwAR04yJHRo_qF1wlc_CNZaCAFnHCfaTOCfOlKHHCHMTM_muMu8FSoEbKicoU

1 euro tegen Corona

De Coronacrisis raakt iedereen maar de minst draagkrachtigen het hardst, ook in Ghana. We werken al 20 jaar in Ghana met deze minst draagkrachtigen, de armste bevolkingsgroepen van het platteland in het noorden van Ghana. Duurzame projecten van onderop, met daadkrachtige vrouwen als projectdeelnemers.

Onze 300 projectdeelnemers hebben onvoldoende middelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast dreigt er hongersnood door de lock-down. Tot september, want dan zijn er weer nieuwe landbouwoogsten.

We willen desastreuze gevolgen voorkomen. We willen ook de projectinvesteringen van Sadik, Faustina en al die anderen in de afgelopen jaren niet als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. We hebben daarom besloten om met steun van Wilde Ganzen noodhulp te verlenen. Daarbij is uw hulp onmisbaar.

Voor slechts € 1,- per dag helpt u een project deelnemer en haar gezin door deze moeilijke periode.

Voor 1 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin 1 dag;
Voor 30 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin 1 maand;
voor 120 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin deze hele periode
!


Het Wilde Ganzen Coronafonds verdubbelt uw bijdrage.
Uw bijdrage maakt het verschil. Het bedrag gaat volledig en direct naar de projectleden in Ghana. Alles bij elkaar naar 1500 mensen in Noord-Ghana.

Doneer vandaag nog! Dan kunnen we vanaf 1 juni hulp bieden.
St. Vrienden van Christopher te Sevenum o.v.v. Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana, IBAN-rekeningnummer NL83 RABO 01472 23 415.

Meer info op: http://www.vriendenvanchristopher.nl/noodactie-door-corona/

Noodactie door Corona

De Coronacrisis raakt iedereen maar de minst draagkrachtigen het hardst, ook in Ghana. In de afgelopen weken is er vanuit Vrienden van Christopher veelvuldig contact geweest met onze contactpersonen Sadik en Faustina en anderen. Zij informeren ons rechtstreeks over de situatie in hun omgeving, het noorden van Ghana. Zij vertellen ons over de angst voor het virus en een dreigende hongersnood. De eerste sterfgevallen van Corona zijn in Bolgatanga geregistreerd.

De actuele situatie is als volgt;

  • In het noorden van Ghana is de gezondheidszorg beperkt en belangrijke hygiënische maatregelen zoals veelvuldig handen wassen met zeep of een andere desinfectans is bijna onmogelijk omdat er een enorm gebrek aan middelen is.
  • Door de lock down in Ghana is het voedseltransport tijdelijk stil komen te liggen. Door hamstergedrag zijn de prijzen vervolgens verdubbeld of verdrievoudigd.
  • Door de sluiting van de lokale markten is de regionale handel nagenoeg stil komen te liggen waardoor mensen niet of beperkt over cash geld beschikken.
  • In januari vertrokken veel jonge mensen van Noord- naar Zuid-Ghana om daar als landarbeider te gaan werken. Dit omdat de voedselvoorraden in Noord-Ghana beperkt waren. Voor de achterblijvende vrouwen, kinderen en ouderen was net genoeg voedsel over om het hongerseizoen te overbruggen. Door de lock down zijn de landarbeiders echter vervroegd naar huis gekomen. Zonder geld dat ze verdiend zouden hebben met landarbeid. Deze landarbeider doen nu ook een beroep op de schaarse voedselvoorraad.
  • Gevolg van de lock down in het buurland Burkina Faso is dat dat belangrijkste internationale handelsroutes stilliggen. Daardoor kan er ook geen voedsel uit Burkina Faso geïmporteerd worden.

Dit alles lijdt tot torenhoge voedselprijzen en grote voedsel tekorten; er dreigt hongersnood.  

Vrienden van Christopher heeft duurzame projecten met plattelandsgroepen, hoofdzakelijk vrouwen. Door boomplantactiviteiten en het maken van manden genereren de vrouwen extra inkomsten en verbeteren ze het leven van zichzelf en het gezin. Vrienden van Christopher erkent dat zonder noodhulp onze project (-partners) onherstelbare schade oplopen.

We willen onze vrienden in Ghana niet in de steek laten en starten daarom de noodactie: “Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana!”

Het doel
Zoveel mogelijk geld in zamelen met als streefbedrag € 15.000. Het ingezamelde bedrag zal door het Wilde Ganzen Coronafonds verdubbeld worden naar € 30.000.

Hoe ziet de noodhulp er uit?

De noodhulp richt zich op de 300 vrouwen die aangesloten zijn bij onze projecten en hun gezinnen. We helpen dus direct zo’n 1500 mensen. We hebben becijferd dat we de mensen voldoende kunnen helpen met  € 1,- per dag per projectdeelnemer!
Voor 1 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin 1 dag;
Voor 30 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin 1 maand;
voor 120 euro helpt u 1 vrouw en haar gezin deze hele periode
!
Het hulpprogramma bestaat uit middelen zoals veronica buckets (zie foto), mondkapjes en veel zeep. Daarnaast wordt er voedsel verstrekt gedurende 4 maanden (15 mei – 15 september) tot de eerste oogsten van het nieuwe seizoen verwacht worden.

De tijd dring
We willen het streefbedrag binnen 1 maand ophalen, voor 15 mei, zodat we vanaf 1 juni de eerst hulp kunnen verlenen.

Wat doen wij voor u?

  • Als Vrienden van Christopher  zullen wij er voor zorgen dat middels het  Wilde Ganzen  Coronafonds uw bijdrage wordt verdubbeld.
  • In overleg met onze vrienden in Ghana zullen de middelen besteed worden aan voedselhulp en preventieve gezondheidsmiddelen.
  • Alle donateurs zullen wij tijdens en na afronding van de actie informeren over het verloop van de actie en hoe de gelden besteed zijn.
  • Wij Informeren en leggen verantwoording af aan het Wilde Ganzen Coronafonds over de besteding van de gelden.

Steun onze actie “Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana!” en doneer dooruw bijdrage over te maken naar IBAN-rekeningnummer NL83 RABO 01472 23 415, van St. Vrienden van Christopher te Sevenum o.v.v. Stop de Coronacrisis in Noord-Ghana.

Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?
Ook namens Sadik, Faustina en alle andere vrienden in Noord-Ghana, bij voorbaat bedankt.

Grootse herdenking in Ghana

Op 4 januari 2020 is pater Frans Meddens op bijzondere wijze herdacht in Ghana. In het dorpje Sirigu waar hij een groot gedeelte van zijn verblijf in Ghana werkte, was een kerkdienst gevolgd door traditionele afscheidsrituelen.
Hierbij een link naar een artikel in The Catholic Standard, een Ghanees kerkelijk tijdschrift, geschreven door Benedict Assorow, oud leerling van pater Meddens;

http://www.vriendenvanchristopher.nl/wp-content/uploads/2020/01/Artikel-The-Catholic-Standard-Meddens.pdf

Presentatie van een indrukwekkende Ghana-reis

Bevlogen presentatie van een reis naar Ghana
De Sevenummers Emiel Jakobs en Peter Nellen waren in de periode oktober-november in Ghana voor de Stichting Vrienden van Christopher. Zij hebben daar de projecten van de stichting bezocht en werden daarbij ondergedompeld in de Ghanese cultuur. Op zondag 29 december verzorgen zij een presentatie over deze reis.
De presentatie vindt plaats op zondag 29 december 2019 om 19.30 uur in de Razen-Tru kamer in horecacentrum De Sevewaeg aan de markt in Sevenum.

Achtergrond
Vrienden van Christopher verzorgt sinds 1999 reizen naar het noordoosten van Ghana. In deze regio speelt verwoestijning een grote rol; de Sahara breidt door klimaatverandering in zuidelijke richting uit, waardoor het vroeger zo vruchtbare gebied nu een Sahel-gebied is. De stichting ondersteunt vanaf het begin van haar bestaan boomplantprojecten in de regio. Maar er is veel meer te beleven dan dat; en dat kunnen 20 reisgezelschappen inmiddels bevestigen. Door het ruime netwerk dat in Ghana is opgebouwd en het 5-tal projecten dat de stichting ondersteunt.

Persoonlijke motieven
De reis had meerdere doelen. Allereerst het weerzien met mensen; Voor Emiel was dat vooral het gastgezin waar hij 4 jaar geleden gedurende een aantal weken logeerde. Hoe zou het zijn met de familie en de opgroeiende kinderen? En hoe zou hij Ghana beleven nadat hij in de afgelopen jaren door aansluiting bij Vrienden van Christopher op een andere manier met Ghana in aanraking was gekomen. Voor Peter betekende deze tiende reis het ontmoeten van een grote groep mensen. Vooral de ontmoeting met gastheer Sadik zou bijzonder zijn omdat er in zijn familie iets was gebeurd waardoor zijn verantwoordelijkheden behoorlijk veranderde. Iets waarover in het geniep over gepraat mocht worden. Over schrijven mag niet. Dat gebeurt dus ook niet; om te weten wat het is moet u echt naar de presentatie te komen.

Prilpop en vliegend geld
De reizigers hadden een behoorlijk vol programma. En vaak op de rustige momenten gebeuren er dan ook interessante dingen. Zo werden Emiel en Peter bij aankomst in het noorden van Ghana uitgenodigd om naar een concert van Kologo-artiest Stevo Atambire te komen. Stevo is in de regio bekend en timmert ook internationaal aan de weg. Het concert vond plaats in de kantine van de plaatselijke brandweerkazerne en zou om 7 uur ’s avonds starten. Bij aankomst rond een uur of 9 was het concert nog steeds niet begonnen. Toen er uiteindelijk om 10 uur een 200 koppig (vooral jong) publiek was, volgende een soort festival met 5 artiesten of groepen. Een soort Prilpop met bekende en onbekende artiesten. Het geld vloog in honderden briefjes door de lucht! Hoe dat zit vertellen de reizigers tijdens de presentatie….

Faustina, Funpop en ambities
Naast de culturele elementen werden er projecten bezocht. Zo werd kunstenares Faustina ontmoet die in het voorjaar nog in Sevenum was. De reizigers werden door de vrouwen van haar project SITRA hartelijk ontvangen. Een bevlogen club vrouwen met grote wensen. Bij SITRA worden jaarlijks duizenden manden gemaakt, die via handelaars opgekocht worden voor de internationale markt. Door het geld wat de vrouwen ermee verdienen kunnen de kinderen naar school of is er geld om ook in de hongerperiode voedsel te kopen. En het is handwerk dat je op vele momenten op een dag even op kunt pakken. De reizigers hebben veel aandacht gegeven aan de opzet van de organisatie en de financiële structuur om zodoende ook andere Westerse donoren te kunnen interesseren voor het project.

Eten voor schoolkinderen
Ook werd een aantal scholen bezocht. Het maakt altijd grote indruk als je op scholen hoort dat kinderen in het droge seizoen soms niet naar school komen omdat er geen eten is. Om die reden heeft stichting Vrienden van Christopher ruim 10 jaar lang een schoolvoedselproject gesteund. Terugkijkend kun je zeggen dat dit met vallen en opstaan over de grote lijn gelukt is. De school heeft dankzij deze ervaringen aansluiting gevonden bij het landelijke schoolvoedselproject.  genomen van ons. En zo is er veel meer. Zoals de uitbreiding bij de boomplanprojecten in Kandiga. De uitstraling van dit succesvolle project is zo groot dat groepen uit omliggende dorpen aansluiting zoeken. En inmiddels is ook het eerste perceel succesvol vrijgegeven omdat de bomen volgroeid zijn.

Presentatie
We hebben foto’s, filmmateriaal en een bevlogen verhaal. Dit delen we graag met u.
Daarnaast zijn er Ghanese jasjes te koop. Ook verkopen we fraaie handgemaakte schalen, traditioneel kaarten en schilderijen. Dit alles gemaakt door lokale producenten met het doel om hen direct te kunnen ondersteunen.


De presentatie vindt plaats op zondag 29 december 2019 om 19.30 uur in de Razen-Tru kamer in de Sevewaeg. U bent van harte welkom, graag tot dan!


Pater Meddens overleden

In de ochtend van 11 november 2019 is pater Frans Meddens op 92-jarige leeftijd overleden. Hij is op weg naar de compound van zijn voorouders, in de vaste overtuiging opgewacht en verwelkomd te worden door alle dierbaren die hem voorgingen.
De begrafenis vond in besloten kring op zaterdag 16 november 2019 plaats. De pater is begraven in de tuin van Huize St. Elisabeth in Haelen.

Schilderij van pater Meddens gemaakt door Faustina

Ons contact met de pater
Pater Meddens zette ons ons in maart 1999 op het spoor om naar Ghana te gaan.  Tijdens een bijeenkomst van de Werkgroep Sevenum en Ontwikkelingssamenwerking in de Wingerd sprak hij voor een 60-koppig publiek gepassioneerd over zijn Ghana. Zijn Ghanese gast Christopher Ampumporongo vulde zijn verhaal aan. En laatstgenoemde nodigde ons uit om Ghana te bezoeken. In november 1999 waren er 8 Sevenummers te gast in Ghana en volgde de oprichting van Stichting Vrienden van Christopher.
In de jaren die volgende was pater Meddens onze adviseur en gaven wij hem een podium tijdens de jaarlijkse Ghana-Picknick in Nunhem.

De meesterverteller
In Afrika zegt men dat er een bibliotheek vergaat zodra een oude man sterft. Geïnspireerd door deze wijsheid begon Meddens al vroeg met het verdelen van zijn boeken. Van al zijn bezittingen. En dat voor iemand uit een zeer gefortuneerde familie. Hij was onbaatzuchtig en droeg zelf spullen uit de kringloopwinkel. Vele ogenschijnlijke onbeduidende voorwerpen gingen door zijn toedoen op weg naar een nieuwe bestemming. Een gevonden steentje steeg onverwacht in waarde door het verhaal dat hij erbij vertelde. Elke voorwerp is onderweg naar een nieuwe eigenaar, was zijn overtuiging.
Hij was een meesterverteller, een entertainer met gevoel voor theater en kunst. Hij wist in Nederland veel mensen te inspireren. Velen van hen raakte betrokken bij Ghana.

De missionaris
Meddens heeft in de periode van 1966 – 1977 in Ghana gewoond en gewerkt maar zijn betrokkenheid werd daarna vanuit Nederland ogenschijnlijk nog groter. Naast missionaris was hij vooral ook ontwikkelingswerker die zich verdiepte in de lokale tradities, cultuur en religies. Hij nam daar ook elementen van over zoals de voorouderverering. Tijdens elke bijeenkomst noemde hij zijn vader en moeder. Door de naam van de overledenen te noemen, zo geloofde hij, dan waren ze er ook bij. Tijdens de begrafenisplechtigheid van afgelopen zaterdag werden de namen van zijn ouders en zijn broers en zussen genoemd, want hij was de langste levende. Meddens zag het toetreden tot het hiernamaals als iets opwindends om naar uit te kijken. “Het gezin is weer compleet…. het feest kan beginnen” zo staat beschreven op het bidprentje.


 Herdenkingen in Ghana en Nederland
Grote wens van de pater was dat de vrienden die jaarlijks de Ghana-Picknick bezochten elkaar blijven ontmoeten. Hierbij aansluitend willen we in mei 2020 een herdenkingsbijeenkomst in de vorm van een Ghana-Picknick organiseren. Tijdens deze bijeenkomst willen we herinneringen aan de pater delen.
Ook in Ghana is grote aandacht voor het overlijden van de pater. In de eerste weken zijn er Katholieke kerkdiensten geweest in Sirigu, Birindi, Nabango, Navrongo en Accra. Daarnaast verwachten we dat er ook nog een traditionele begrafenis zal volgen in Ghana.

VvC op Hobbymanifestatie

Op zondag 22 september aanstaande is Stg. Vrienden van Christopher vertegenwoordigd op de Grote Hobbymanifestatie van Hobbyshop Nellie Snellen. Deze manifestatie vindt plaats van 10 tot 16.30 uur in CC De Wingerd in Sevenum.

In de stand van de stichting is handvaardigheid uit Ghana te zien. Er zijn handgeweven schaaltjes en fraaie manden te koop. Deze producten worden gemaakt door plattelandsvrouwen uit het armoedige noorden van Ghana. Zij proberen door het maken van producten extra inkomsten te verwerven voor hun gezinnen. Daarnaast promoten ze daarmee hun eigen cultuur. De opbrengst gaat rechtstreeks naar het project SITRA waarbij deze vrouwen zijn aangesloten.

De stichting Vrienden van Christopher (VvC) laat zich regelmatig zien bij markten, festivals en manifestaties. Zo was VvC in de afgelopen periode bij Rakuvaria festival en 2 keer op de zomermarkt in Horst. De stichting wil op deze manier ruchtbaarheid geven aan haar activiteiten in Ghana. De stichting wordt gesteund door de Wilde Ganzen.

Ghanese kunstenares in Sevenum

In de periode van 24 mei tot 12 juni 2019 was kunstenares en projectleider Faustina onze gast. Het was een indrukwekkende periode voor haar. Maar zeker ook een mooie periode voor een ieder die bij haar verblijf was betrokken. De warmte, openheid en toegankelijkheid van deze getalenteerde vrouw maakte ook wij genoten van haar verblijf. Hierbij een link naar een samenvatting van de publicaties die rondom haar verblijf in het lokale krantje ’t Klökske in Sevenum en omgeving verscheen: http://www.vriendenvanchristopher.nl/ontmoet-faustina-2/de-avonturen-van-faustina-2/

De kunstenares gaf enkele malen uitvoerig uitleg over de diepere betekenissen van haar werk.
– Hierbij een uitleg bij een schilderij dat zojuist verkocht was tijdens het Rakuvaria- festival in Sevenum; https://youtu.be/mm4QdeUFJfo

– Hierbij een uitleg bij een muurschildering die een van de verblijven van camping ’t Rouweelse veld in Kronenberg siert; https://youtu.be/PzvU4isWvo0

Faustina samen met Ed Knops bij Rakuvaria Festival in Sevenum op 10 juni 2019.

Ontmoet Faustina

Op vrijdag 31 mei 2019 heeft u de kans om kunstenares Faustina Nsoh uit Ghana te ontmoeten. Tijdens een presentatie in de Sevewaeg in Sevenum die om 19.30 uur start, komt u alles te weten over haar werk en de diepe culturele waarde die er achter schuil gaat. Daarnaast zullen de bestuursleden Jan Wijnen en Ilse Milot vertellen over hun reiservaring naar Ghana, afgelopen januari.

Faustina is afkomstig uit het savanne-dorpje Sirigu in Noord-Ghana. In dit armoedige gebied heeft Faustina er aan bijgedragen om de traditionele muurschilderkunst in stand te houden in de organisatie SWOPA (www.swopa.org). Tegenwoordig maakt ze ook prachtige kunst op doek. Naast het werk bij SWOPA heeft ze nu ook een eigen stichting om jonge vrouwen te helpen om inkomsten te vergaren met kunst, keramiek en ambachtelijk manden vlechten.

Jan Wijnen en Ilse Milot zijn inmiddels ervaren Ghana-reizigers. De ervaringen uit hun laatste reis delen ze graag met u. Jan vertelt u graag over de voortgang bij het Kandiga boomplant project en het schoolvoedselproject in Yebongo. Ilse neemt u mee in haar zoektocht om fraaie Ghanese colbertjes beschikbaar te maken voor de Nederlandse markt, om al doende projecten in Ghana te steunen.
Op het einde van de presentatie worden er manden, kaarten en andere producten van Faustina verkocht waarmee u haar stichting steunt.

Graag tot vrijdag 31 mei om 19.30 uur bij de Sevewaeg aan de Markt te Sevenum.

Mooie Ghana Picknick

Gisteren, 26 mei 2019 hadden we een mooie Ghana Picknick ter ere van de 92ste verjaardag en het 65-jarig priesterfeest van pater Frans Meddens. Samen met de Ghanese gasten Faustina Ayambire en Camillo Sarko.

Camillo Sarko -een oud-leerling van de pater- is inmiddels vaste gast bij de jaarlijkse Ghana Picknick. Namens het bisdom van Navrongo-Bolgatanga en al de oud-leerlingen van pater Meddens bracht hij de felicitaties over.

Faustina bracht de felicitaties over namens Melanie Kasise, oprichtster van kunst-project SWOPA en namens alle vrouwen van Sirigu. Faustina presenteerde hier haar project SITRA, waarmee ze door middel van kunst en ambachtelijk mandenvlechtwerk, de jongeren in Sirigu een bron van inkomsten wil geven om uitstroom naar steden als Accra te voorkomen. Ze bedankte de pater voor zijn inspiratie waardoor zij middels onze stichting in staat werd gesteld om een opleiding in Accra te voltooien. Als dank kreeg de pater een prachtig door haar geschilderd portret!

Faustina zal de komende 3 weken onze gast zijn, waarbij ze actief zal zijn in het Wereldpaviljoen in Steijl en Rakuvaria festival tijdens de Pinksterdagen

Lang zal hij leven!