Vruchtbare reis

Afbeelding

Tijdens een tiendaagse reis in januari 2019 hebben bestuurders Jan Wijnen en Ilse Milot al onze projecten bezocht en waardevolle contacten weten te leggen. In de komende maanden zullen zij hun bevindingen presenteren.
Zoals te zien op de foto was er ook ruimte voor informeel overleg met de Chief van Kandiga.

Ghanese colbertjes

Eerder hebben we al bericht dat één van onze contactpersonen in Ghana een nieuwe impuls wil geven aan de traditionele kledingdracht in de regio. Tijdens officiële bijeenkomsten dragen mannen gewaden, die op de lokale  markt worden gemaakt. Vrouwen spenderen uren achter het weefgetouw om deze stoffen te maken en verdienen aldoende hun inkomsten. Vervolgens maken lokale kleermakers er “smogs” van, die ter hoogte van de heup breed uitlopen. Deze gewaden worden al eeuwen lang in Ghana gedragen. De jeugd lijkt hier echter niet meer zo warm voor te lopen.
Met hulp van een jonge kleermaker maakte onze contactpersoon in Ghana colbertjes van het zelfde materiaal. Tijden de presentatie van de laatste Ghana-reis hebben we aan de bezoekers deze colbertjes laten zien wat leidde tot een aantal bestelling van sympathisanten van VvC.

De eerste levering…
Afgelopen maandag wat het zover; 3 maanden later dan verwacht bereikte ons de eerste zending met colbertjes. Ger van Enckevort uit Evertsoord en zijn partner Gerda, waren de eersten die de zending jasjes uitprobeerden. Op de foto toont Ger vol trots zijn jasje.
We moeten echter ook erkennen dat de kwaliteit van de geleverde jasjes sterk achterbleef bij de kwaliteit van de jasjes die we in Ghana hebben gezien. Daarom hebben we besloten om de zending te retourneren en het gesprek aan te gaan over kwaliteit. Vermoedelijk wordt het nog een lange weg om de gewenste jasjes in de juiste kwaliteit vanuit Ghana in Nederland te krijgen.

Kandiga krijgt steun van Wilde Ganzen

In de afgelopen maanden is er met regelmaat contact geweest met Wilde Ganzen over de financiering van activiteiten voor de Kandiga Treeplanting Association (KATPA).
Inmiddels heeft Wilde Ganzen een toezegging gedaan om voor een gedeelte bij te dragen aan het jaarbudget van 1 jaar. Het gaat hierbij om een begroting van rond de € 6.000. Voor dit bedrag worden er bomen opgekweekt, geplant en verzorgd. Daarnaast zal er omheining worden aangelegd en zal watervoorziening worden verbeterd.

Doneer daarom nu; uw donatie wordt door Wilde Ganzen met 50% aangevuld!
Uw gift kunt u overmaken op IBAN-rekeningnummer NL83 RABO 01472 23 415,
van Stg. Vrienden van Christopher te Sevenum.

Bij donaties van €15,- of meer ontvangt u een fraaie boekenlegger (vermeldt dan wel even uw naam + adres bij uw donatie of stuur ons aanvullend een e-mail)!

In Kandiga wordt al jarenlang gestreden tegen de oprukkende woestijn door het aanplanten van bomen. En dit in een savanne-gebied waar voorheen een taboe rustte op de aanplant van bomen. Men geloofde; boompje groot, plantertje dood. De naamgever van onze stichting heeft een groot aandeel gehad in het doorbreken van dit taboe. Vrienden van Christopher werkt nu enkele jaren met KATPA. Het is een goed georganiseerde groep, in hoofdzaak vrouwen, die gedreven en vol overtuiging bomen aanplant. Naast de indirecte opbrengst (het terugdringen van de woestijn) zijn er directe opbrengsten als mango’s, brandhout en medicinale ingrediënten.

Geslaagde Ghana Picknick

Op 12 mei 2018 was weer de Ghana Picknick bij restaurant St. Servaas in Nunhem. Dit is een jaarlijks evenement waarbij alle mensen uit het netwerk van pater Frans Meddens uitgenodigd worden om zich te laten bijpraten over ontwikkelingen bij de projecten in Ghana. Tevens vierden we de 91ste verjaardag van de pater.
Ditmaal werd er stil gestaan bij het 40 jarig priester jubileum van de aanwezige Ghanese priester Camillo Sarko en was er een discussie over activisme tegen verwoestijning.

Tevens was er een zegeningsplechtigheid in de fraaie St. Servaaskapel.

Voedsel voor Kandiga

Omdat de oogsten in het afgelopen jaar achterbleven in Kandiga, hebben we nieuwe afspraken gemaakt voor de komende maanden. Een gedeelte van het beschikbaar gestelde budget wordt besteed aan noodvoedselhulp voor de deelnemers aan het project. Mede hierdoor kunnen boomaanplant en boomverzorging ongestoord doorgaan. Op de foto’s beelden van de distributie van voedsel en de boonverzorging die onveranderd door gaat. 

Druk bezochte presentatie

Op 29 december vond de presentatie plaats van onze bestuurders Ilse Milot en Peter Nellen in een overvolle Razen-Tru kamer bij de Sevewaeg in Sevenum. De presentatie was niet louter een reisverslag. Het was een terugblik op het afgelopen jaar en een blik vooruit. Daarnaast zat er ook een kritische zelfreflectie in de presentatie aan de hand van de duurzaamheidsscan.

Als uitgangspunt van de presentatie werden de reizen van voorgaande 2 reisgezelschappen en het verjaardagsfeest van pater Meddens genomen. Bij het feest waren maar liefst 4 Ghanese gasten die we in die periode ook in Sevenum een programma boden. Hiervan is veelvuldig verslag gedaan op onze site en op Facebook. Een van de gepresenteerde projecten in de dop is een uitwisseling die we hopen op te starten met de Gambibgo bassischool en de Kroevert in Kronenberg. Vanuit Ghana is er behoorlijk wat input gekomen in de vorm van tekeningen en filmpjes die een mooie uitwisseling moet opleveren.

Tijdens de presentatie werd gepoogd om een antwoord te geven op de hoofdvraag van de presentatie; “Helpt dat echt?”  Er werd een antwoord gegeven met hulp van de duurzaamheidsscan, ontworpen door Sara Kinsbergen. Zij doet al sinds 2008 aan de Radboud Universiteit onderzoek naar particuliere initiatieven. De duurzaamheidsscan geeft een indicatie van de duurzaamheid van de activiteiten gericht op armoedebestrijding. Door de projecten van de stichting te scoren in de bijgevoegde afbeelding, bleek dat er een behoorlijk verschil is in de verschillende projecten.
Ook werd uitgelegd dat de Vrienden van Christopher kritisch naar mensen en projectaanvragen kijkt en niet zomaar van alles steunt.

Zo werden de Afrikaanse colbertjes van Sadik gepresenteerd. Met hulp van een lokale kleermaker hoopt Sadik jasjes op de (internationale) markt te brengen van traditionele Ghanese stoffen. Deze stoffen worden normaliter gebruikt voor het vervaardigen van een traditionele smog; een ruimvallend gewaad dat bij feestelijkheden door de mannen gedragen wordt. Tijdens de presentatie werden mensen uitgenodigd om mee te denken om dit ondernemersplan succesvol te maken. Vooralsnog is dit een private aangelegenheid en wordt dit niet projectmatig ondersteund zoals onze stichting dat bij gemeenschap projecten doet. 

Ten slotte werden de belangrijkste plannen van het nieuwe jaar gepresenteerd:
-Ghana-reis in 2018; wie gaat er mee?
-Bijdrage aan het WereldPaviljoen in Steyl waar een gedeelte aan Ghana gewijd wordt
-Opstart uitwisseling Gambibgo met de Kroevert
-Opstart meerjarenplan voor het boomplanproject in Kandiga
-Bijdragen aan de waterput bij de school in Yebongo

Afgesloten werd met een dankzegging aan alle steun die we in het afgelopen jaar mochten ontvangen.

Hierbij de link naar het filmpje van de PowerPoint presentatie; Filmpje

 

 

Helpt dat echt?

Presentatie in de Sevewaeg

Op 29 december presenteert de stichting Vrienden van Christopher de reiservaringen van 2 bestuursleden van de stichting. Zij waren eind oktober in Noord-Ghana en bezochten projecten die al jarenlang vanuit Nederland door de stichting gesteund worden. Dit levert een interessant verhaal over cultuurverschillen en succesformules, hoogtepunten en teleurstellingen. En dit alles ondersteund met foto’s en filmbeelden. De presentatie wordt gehouden op vrijdag 29 december om 20 uur in horecacentrum De Sevewaeg aan de Markt in Sevenum

Reizigers naar Ghana
Afgelopen oktober 2017 waren bestuursleden Ilse Milot uit Venlo en Peter Nellen uit Sevenum, 10 dagen in Ghana om projectbezoeken af te leggen naar de 3 projecten waaraan de stichting zich heeft verbonden. De 3 projecten zijn een schoolvoedselproject, een kunstproject en een boomplantproject. Ondanks dat ze beiden ervaren Ghana-reizigers zijn, blijft telkens de warme ontvangst, de belangstelling en de vriendelijkheid van de gewone mensen indruk maken tijdens de reis.

Duurzaam
De stichting is sinds 1999 actief in Ghana en heeft in die jaren al verschillende projecten gesteund. Zo zijn er meerdere putten aangelegd, zijn er voor meerdere scholen lesmaterialen en bankjes gekocht en zijn er meerdere boomplantages aangelegd. De stichting sluit altijd aan bij het lokaal initiatief, bij ideeën van de inwoners zelf. Dat dit niet altijd gemakkelijk is zal u tijdens de presentatie verteld worden. Daarbij zullen de 3 projecten door de reizigers kritisch langs de duurzaamheidsscan gelegd worden om met u vast te stellen of de projecten ook daadwerkelijk duurzaam tot verbetering leiden.

 

Presentatie 29 december 2017
Op vrijdag 29 december 2017 zullen we van 20 tot 22 uur in horecacentrum De Sevewaeg aan de Markt in Sevenum een korte presentatie met onze reiservaringen verzorgen. U bent van harte welkom.

In Yebongo onder een boom

Warme ontvangst

 

“…en dan ontvouwt zich voor je ogen een energiek en opzwepende dansspektakel waar je als nuchtere Hollander vooral geamuseerd naar kunt kijken. Om mee te doen is de drempel wel erg hoog. Wat zijn deze vrouwen van alle leeftijden toch beweeglijk, wat kunnen ze dat toch goed! En die ritmiek vol verrassende wendingen, fantastisch. Ik wed dat als ik mee ga doen dat zij niet meer bij komen van het lachen. Dat doe ik dan ook maar niet. En dat is okay, getuige het tomeloze plezier dat ze met elkaar hebben. Tot dat de dagvoorzitter de dames weer terug delegeert naar hun zitplaatsen voor het vervolg van de bijeenkomst.

Reizigers naar Ghana
Afgelopen oktober 2017 waren bestuursleden Ilse Milot uit Venlo en ondergetekende Peter Nellen, 10 dagen in Ghana om projectbezoeken af te leggen aan de 3 projecten waaraan onze stichting zich heeft verbonden. Ondanks dat we beiden ervaren Ghana-reizigers zijn, blijft telkens de warme ontvangst, de belangstelling en de vriendelijkheid van de gewone mensen indruk maken tijdens bijeenkomsten als hierboven beschreven. En daar vertellen we later graag meer over.

Indrukwekkend
Ronduit indrukwekkend was wat we zagen bij ons boomplantproject in Kandiga. We plukken daar vooral de vruchten van het voorwerk dat gedaan werd door de naamgever van onze stichting. Christopher had er 40 jaar geleden al een boomplangroep en de groep waarmee we nu werken heeft nog leden uit die periode. Het dorp Kandiga is ongeveer zo groot als Horst aan de Maas met bijna evenzoveel kleine gemeenschappen als onze gemeente. Het project is volledig ingebed in de dorpsactiviteiten van de plaatselijke dorpsraad. Er wordt planmatig gewerkt en de chief van het dorp ondersteund het project op gepaste afstand. Doordat “onze” Jan Wijnen” tot sub-chief werd benoemd weet de chief zich verzekerd van een duurzaam lijntje ons, de donoren. Waarom wij zo onder de indruk waren hoort u later van ons.

Teleurstellend
Soms krijgen langdurige relaties een verrassende wending. Net als hier is dat ook in Ghana niet vreemd. Een van de projecten bezoeken we al vanaf 1999 en het project heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Eerst was er lokaal succes en dat werd uiteindelijk een internationaal succes. Door het uitbreken van Ebola gecombineerd met de economische crisis in de Westerse wereld, daalde het aantal bezoekers en daarmee de inkomsten van de organisatie dramatisch. Vervolgens ontstond er een strijd rondom de bezittingen, de organisatiekoers en het leiderschap. Tijdens onze reis kwam het tot een confrontatie waardoor we moesten besluiten om ons voorlopig terug te trekken. Hoe dat zit, daar vertellen we u later meer over.

Warm welkom
De warme ontvangst die ik in de inleiding beschreef vond plaats op ons schoolvoedselproject in Yebongo. De school waar we al 10 jaar mee samenwerken in het schoolvoedselproject. Daar ontmoetten we de dorpsoudsten met de plaatsvervanger van de chief, de ouderraad, en de onderwijzers. Er waren ongeveer 40 ouders (hoofdzakelijk moeders) en veel kinderen die ook een glimp van het spektakel probeerden op te vangen. Het was heel duidelijk dat de school zich van zijn beste kant wilde laten zien. Rond het middaguur werd er voor alle kinderen van de school schoolvoedsel verstrekt, zodat wij konden zien hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. Er werd een gevarieerde maaltijd gepresenteerd en het was mooi om te zien hoe al die 450 kinderen verspreid over het schoolplein hiervan smulden! Er werden nieuwe plannen gepresenteerd waar we u graag meer over vertellen. En dat gaan we doen.

Hier alvast een link naar een kort voorproefje: https://www.youtube.com/watch?v=rZZJ6l3NcNA

Presentatie 29 december 2017
Op vrijdag 29 december 2017 zullen we van 20 tot 22 uur in horecacentrum De Sevewaeg aan de Markt in Sevenum een korte presentatie met onze reiservaringen verzorgen. U bent van harte welkom.                                       Peter Nellen

Een goed plan!

“In ’t Klökske zag ik een bericht over de “Stichting Vrienden van Christopher” mijn idee was om op ons feest geld in te zamelen voor een goed doel dit doel dus!! Wij vonden het een goed iets, wij hebben toch alles wat ons hartje begeert.

Tuinfeest
Afgelopen zaterdag (15-7) vanaf 15.00 uur hebben wij onze verjaardagen thuis in de tuin aan de Molenstraat gevierd; hij z’n 62ste en ik mijn 65ste verjaardag. Het was een prachtige dag, maar we hebben voor de zekerheid toch maar de partytent opgezet, want er kwam iemand optreden. Bijna niet te geloven maar waar, mijn droom kwam uit; Maarten Peters. Die we een tijd geleden hebben ontmoet bij Cambrinus in Horst. Hij speelde vroeger lang geleden bij de Frank Boeijen Groep en is nu partner van Margriet Eshuijs.

Muziek
Met 53 gasten hebben we ontzettend genoten van z’n optreden; fantastische muziek prachtige stem en mooie verhalen, met een lach en een traan. Het was zo bijzonder. Als catering hadden we Bart Schreven hier uit Sevenum met allerlei heerlijk gerechten en hapjes, erg goed verzorgd en overheerlijk, echt een aanrader. Ons feest was zeer geslaagd de laatste gasten gingen om 23.00 uur huiswaarts. We kijken terug op een onvergetelijke prachtige dag!! We waren natuurlijk heel erg benieuwt hoeveel geld er in de box zat; wauw!! Wij maken naar de Stichting Vrienden van Christopher een mooi bedrag over, voor eten voor de kinderen in Ghana.
Carel Giesberts & Carla Fleuren”

Wij zijn blij!
Wij zijn natuurlijk erg blij met giften als deze met motivatie als bovenstaande. Wij zorgen dat het geld dat we krijgen via korte lijnen rechtstreeks bij het goede doel terecht komt. Geen strijkstokken, geen schimmige routes, maar concreet naar de plaats waar het voor bedoeld is.
In overleg met Carel en Carla is hun gift bestemd voor het schoolvoedselproject. Via dit project krijgen de kinderen in de hongerperiode dagelijks een maaltijd op school aangeboden. Dit zorgt ervoor dat ze naar school blijven gaan, ook als het even niet zo gemakkelijk is.
Bijkomend: Vrienden van Christopher is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. Dat betekend dat een gift aftrekbaar is van de belasting.