Tentoonstelling van SWOPA kunst in Harderwijk

Vrienden van Christopher is op 21 juni van 13 tot 17 uur aanwezig in het Stadsmuseum in Harderwijk om Ghanese kunst (van SWOPA) te promoten.

Het is dit jaar tweehonderd jaar geleden dat het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk gevestigd werd. Pas in 1909 verhuisde dit legeronderdeel naar Nijmegen. Het dagelijks leven in Harderwijk werd dus bijna een eeuw lang in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van mannen uit tal van Europese landen. Zij werden hier in zes tot dertien weken opgeleid voor militaire taken in het toenmalige Nederlands-Indië. Naar schatting vertrokken vanuit Harderwijk zo’n 150.000 koloniale soldaten naar Indië.  Volop herinneringen aan het Koloniaal Werfdepot zijn te zien in het Stadsmuseum, dat op de begane grond gratis toegankelijk is: continue presentatie van beelden over de kolonialen, attributen uit 19e-eeuws Harderwijk, bijna levensechte Indiëgangers, kunstobjecten van de toenmalige Goudkust (nu Ghana).  Ter gelegenheid van deze herdenking toont het Stadsmuseum Harderwijk van 3 juni t/m 6 juli 2014 werken van Ghanese kunstenaars. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met World Art House uit Well.

Om dit bijzondere jubileum niet onopgemerkt te laten passeren, worden op zaterdag 21 juni a.s. verschillende activiteiten georganiseerd. Klik hier voor het programma van deze dag en meer informatie.

 

Ontmoeting met Frans Zemp

Op 26 mei 2014 was de Frans Zemp te gast bij het bestuur van Vrienden van Christopher in Sevenum. De Zwitserse Ghanees was speciaal voor het feest van pater Medens afgereisd naar Nederland. De bestuursleden grepen de gelegenheid aan om onder het genut van een hapje Frans zijn advies te vragen over een aantal lopende projecten.

Frans Zemp vertrok in de jaren 70 als Zwitserse boerenzoon naar Ghana, alwaar hij vakkennis op deed op het vlak van tropische biologische landbouw bij Johan Spee. Frans stichtte in het dorpje Gbiligu, ten Noorden van Tamale, de Gbiligu Ecological Farm. De boerderij dient als voorbeeldbedrijf waarbij Franz vooral leeft van de opbrengsten van de boerderij. Hij traint er lokale boeren en wordt betrokken in tal van projecten gericht op de lokale landbouw, voedselzekerheid, watervoorziening en scholing. Daarnaast is hij projectleider van het Father Meddens Experimental Schoolfeeding Project. Tijdens onze reizen naar Ghana brengen we altijd een bezoek aan Frans.

Een voorbeeld van zijn projecten wordt beschreven in het artikel: Houtskool tegen honger.

Op de foto van links naar rechts:
Jan Wijnen, Frans Zemp, Ilse Milot, Nell Verrijth en Peter Nellen.


Bestuur VvC met Frans Zemp

Pater Frans Meddens 60 jaar Priester

Interview met Pater Frans Meddens ter gelegenheid van het 60 jarig priesterfeest

‘Onze bescheidenheid kan niet groot genoeg zijn’Pater Frans Meddens

Het zal geen nieuws zijn dat pater Frans zeer trots is een naamgenoot van de paus te zijn. Hij is altijd zeer lovend over Paus Fransiscus. “Hij lost geen problemen op, hij delegeert”, weet hij. “Als bisschoppen op audiëntie komen, vraagt hij hen om de motivatie waarom hij priester is geworden. Hij is geen man van de leer, hij is een man van de inspiratie.” Marc van der Sterren sprak met hem.

Wat was uw motivatie om priester te worden?
“Zo ging dat in die tijd. We waren een zeer katholiek gezin en mijn ouders waren roomser dan de paus. Dus het zat erin.”

En hoe kwam u in Afrika terecht?
“Ook dat leek wel voorbestemd. Als kind tekende ik al maskers. Zwarte maskers. Op de lagere school las ik al boeken over Afrika. En toen een meisje tijdens een wandeling naar school over trouwen begon zei ik ……

Lees de rest van dit bericht in de GHANA NIEUWSBRIEF 17 april 2014.

Succesvolle presenatie van SWOPA en Haar Kunst

Op 21 april 2014  (2de Paasdag) vond er een presentatie plaats bij Rakuvaria aan de Ulfterhoek in Sevenum. Op deze manier informeerde VvC haar donateurs en belangstellenden over de voortgang van het project “SWOPA en Haar Kunst”. Een 60-tal belangstellenden luisterden aandachtig naar het verhaal over plattelandskunst uit Ghana.

Haar Kunst
Berna Haverkort van “SWOPA en Haar Kunst” vertelde tijdens de presentatie iets over de ontstaansgeschiedenis van SWOPA. Ook legde ze het belang uit van kunst als uitingsvorm voor deze vrouwen. Ze beschreef hoe in de laatste jaren geprobeerd is om een kwaliteitsimpuls te geven aan SWOPA. Ilse Milot onderstreepte de motivatie van de Ghanese vrouw Faustina om aan deze kwaliteitsimpuls invulling te geven. Faustina is al 15 jaar één van de vrouwen van SWOPA. Gezien haar artistieke talenten groeide ze door naar de rol van artistiek leider van de groep. Enkele jaren geleden heeft ze in Nederland gezien dat de kunst van SWOPA niet aan de moderne kwaliteitseisen voldoet. Zij voelde zich uitgedaagd om kar trekkend te zijn in een kwaliteitsslag.

Opleiding
Faustina is vorig jaar gestart met een driejarige kunstopleiding, gefinancierd door een groep donateurs, die voor deze presentatie uitgenodigd waren. Faustina is super gemotiveerd en dat blijkt ook uit haar eerste cijferlijst. Vol trots stuurde ze ons een mailtje met de excellente lijst met een gemiddelde van rond de 9! Tijdens de zomervakantie zal zij het geleerde overdragen aan de vrouwen van SWOPA.

De link keramiek?
Ed en Ine Knops vertelden na de pauze wat zij in Ghana geleerd hadden bij een bezoek aan SWOPA. Naast muurschilderingen maken de vrouwen ook al eeuwenlang potten voor gebruik in de huishouding. Ine demonstreerde hoe de Ghanese vrouwen zittend op de vloer hun potten maken, met eenvoudige hulpmiddelen en veel geduld. Gelijktijdig demonstreerde Ed dat je met Westerse hulpmiddelen veel sneller en gemakkelijker potten draait.
Ed en Ine zagen in Ghana hoe de vrouwen de potten beschilderden terwijl ze net uit het vuur kwamen, dat ze nog heet waren. Dit is ongebruikelijk.

Zelf aan de slag
Ed en Ine experimenteren sindsdien in Nederland met het beschilderen van keramiek dat net uit de oven komt en dit leverde verrassende resultaten op. In het boek dat ze binnenkort uitgeven wordt e.e.a. uitvoerig toegelicht. De aanwezigen kregen de kans om ook zelf aan te slag te gaan met het beschilderen van net gebakken potten. De potten werden in een open vuur gebakken. Na 3 kwartier werden de potjes een voor een uit het vuur gehaald en werden ze beschilderd. Er kon geschilderd worden met melk, wijn of, water. De resultaten waren verrassend.

Enthousiasme
De bezoekers waren enthousiast over de presentatie. En er zijn enkele belangstellenden die Ghana willen bezoeken voor het bijwonen van een workshop bij SWOPA.
Voor Vrienden van Christopher was dit een geslaagde presentatie. Niet alleen vanwege het geïnteresseerde publiek, maar ook omdat uit de verkoop van consumpties en soep een mooie bijdrage kwam, welke benut wordt voor de financiering van de opleiding van Faustina.

Ga mee naar Ghana
Wilt u ook een workshop meemaken in Ghana? Wilt u SWOPA zelf bezoeken? Ghana is prima op eigen gelegenheid te bereizen. U kunt zelf in het Engels contact leggen met SWOPA om te reserveren en afspraken te maken. Desgewenst kan VvC u helpen. We hebben ervaring met reisleiders in Ghana en u kunt via VvC ook andere projecten bezoeken!

Meer informatie op

Facebook:
https://www.facebook.com/vriendenvan.christopher

De internetsites:
–       www.vriendenvanchristopher.nl
–       www.rakuvaria.com en
–       www.swopa.org.

Ine op de grond Uitleg door Berna

Present op Wereldmarkt Dendron 2014

Wereldmarkt DendroncollegeTijdens de druk bezochte Wereldmarkt van het Dendroncollega in Horst presenteerde Vrienden van Christopher haar werk voor een breed publiek.
Op de foto enthousiasmeert Jan Wijnen enkele bezoekers voor het schilderwerk van Swopa. Ilse Milot kijkt toe.

Vrienden van Christopher wordt regelmatig betrokken bij activiteiten in de regio en komt graag uitleg geven over haar projecten in Ghana.

 

 

 

Kom naar onze presentatie

Ghanese kleiOp 21 april 2014 (2de Paasdag), van 11 tot 13 uur informeert de Stichting Vrienden van Christopher uit Horst aan de Maas donateurs en belangstellenden over de voortgang van het Ghanese kunstproject “SWOPA en haar Kunst” dat zij ondersteunen. Dit doen ze middels een presentatie bij Rakuvaria, het atelier van Ed en Ine Knops in Sevenum. Tijdens de presentatie demonstreren Ed en Ine Knops hoe SWOPA hen inspireerde tot het ontwikkelen van nieuwe technieken. Aansluitend is het atelier geopend tot 16 uur.

Uitnodiging – Presentatie SWOPA en Haar Kunst

Persbericht – Inspiratie uit Ghanese kleiP1020736

Geef voor SWOPA en Haar Kunst!

Sinds oktober 2013 richten we een aantal van onze wervingsactiviteiten op de ontwikkeling van kunst in Noord-Ghana. Op onze site kunt u op meerdere plekken informatie hierover vinden.

Steunt u ons daarbij?  
Als u op onderstaande link klikt ontvouwt zich een wervingsbrief met een meldingsformulier. Indien u zich aanmeldt via het formulier, dan houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Wervingsbrief SWOPA en Haar Kunst
Bij voorbaat DANK voor uw steun!

 

 

Ghanese kunst wordt steeds beter!

Traditionele Afrikaanse kunst is in de loop van de jaren steeds beter verkrijgbaar voor de Westerse liefhebber. Denk daarbij aan de vele festivals en braderieën waar vaak meerdere standjes staan met kunstvoorwerpen en producten uit Afrika. Daarnaast zijn er de Wereldwinkels en andere verkoopkanalen die (ook) een eerlijke prijs voor de producenten nastreven. Er ontstaat echter ook een inlandse markt voor Afrikaanse kunst. Met de stijging van de welvaart zijn er steeds meer Afrikanen die zich kunst kunnen veroorloven. De kwaliteitseisen aan de kunstobjecten nemen daardoor toe. Ook SWOPA speelt op deze ontwikkeling in en vraagt uw ondersteuning hierbij.

In Noord-Ghana is 15 jaar geleden in het dorpje Sirigu het kunstproject SWOPA ontstaan, opgericht door de vrouwen van het dorp. Door het project werd er nieuw leven geblazen in de traditionele muurschilderingen waardoor het dorpje een toeristische trekpleister werd. Daarnaast verwierven de vrouwen extra inkomsten met de verkoop van keramiekwerk en schilderijen gebaseerd op de muurschilderingen. In het dorp verbeterde de sociale positie van de vrouwen, ze werden financieel onafhankelijker waardoor hun kinderen naar school konden. SWOPA wil deze ontwikkeling doorzetten om zowel kansen op de internationale markt alsook op de Afrikaanse markt te krijgen. Daarvoor zijn nieuwe artistieke impulsen nodig, die van buiten de groep moeten komen. SWOPA biedt haar artistieke leider daarom een gedegen kunstopleiding.

FaustinaFaustina Ayembiri is een jonge, veelbelovende en toegewijde vrouw, die al enkele jaren de vrouwen begeleidt in het schilderen. Zij heeft de capaciteiten en motivatie om SWOPA verder te helpen. Ze gaat een driejarige kunstopleiding volgen op de kunstacademie in Accra.
 SWOPA zoekt nu sponsoren om de opleiding te financieren. De driejarige opleiding kost 15.000 euro d.w.z. 5.000 Euro per jaar. De opleiding start in september 2013.

SWOPA heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de vrouwen van Sirigu en de regio en wil dat ook in de toekomst blijven doen. Steun daarom de opleiding van Faustina, die staat te popelen om aan de opleiding te beginnen!
Uw gift voor het project kunt u overmaken op rekeningnummer 14.72.23.415 van Stichting Vrienden voor Christopher te Sevenum ovv “Haar Kunst”. Voor de belastingdienst heeft de stichting een ANBI status (Algemeen Nut Beoogde instelling) en daarom is de gift aftrekbaar voor de belasting.

In de volgende filmpjes maakt u kennis met SWOPA en Faustina:
De kunst van Faustina
De muren van Sirigu
From wall to wall

Sucesvolle presentatie

Op 18 december was de Ghana-presentatie in de Sevewaeg. Het zaaltje was net groot genoeg voor de vele bezoekers.
In een kleurrijke presentatie met mooie beelden werd er stilgestaan bij de reis en bij de rituelen rondom de begrafenis van Patrick Agesoba. Na de pauze was er aandacht voor de projecten van de stichting en de vragen en keuzes waar tegenaan gelopen wordt. Gelukkig was de conclusie, dat ondanks dat de ezels zich 2 keer gestoten hebben, dat er erg veel geleerd is.
Iedereen; bedankt voor de warme belangstelling.

Steun de vrouwen;
voor 25 euro per jaar steun je een Ghanese boomplantster zodat ze een mango-boom bij haar compound kan planten. Na enkele jaren is het dan rondom haar compound groen!
Rekeningnummer 14.72.23.415, van Stg. Vrienden van Christopher te Sevenum, onder vermelding van boomplantclub en uw adresgegevens.

De Ezel die zich 2x stootte……

In 13 jaar tijd was hij de 2de Ghanese projectleider die we verloren. Hadden we dan helemaal niets geleerd? Wij Ezels, stootte ons 2 keer aan dezelfde steen…..

Afgelopen Oktober reisden we met 5 mensen naar Kandiga vanwege de begrafenis van onze projectleider Patrick Agesoba.  We wilden in 1 week de familie condoleren en afspraken maken over een vervolg. We werden ondergedompeld in tradities en cultuur en het liep allemaal anders dan verwacht. We willen onze ervaringen graag met u delen, beelden laten zien van een zeer indrukwekkende reis. Maar ook met u bespreken; wat hebben onze goede bedoelingen in al die jaren nu opgeleverd?  En wat hebben we geleerd?

We nodigen u uit voor onze presentatie:
op dinsdagavond 18 december 2012 van 20.00 tot 22 uur
in horecacentrum De Sevewaeg, Markt 3 in Sevenum
Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Peter Nellen & Jan Wijnen
Stichting Vrienden van Christopher (VvC)

Link naar You Tube

Uitnodiging Ghana-presentatie 2012