Jan Wijnen koninklijk onderscheiden

Op vrijdag 26 april 2019 is ons bestuurslid Jan Wijnen Koninklijk onderscheiden door burgemeester Palmen van Horst aan de Maas. Dit gebeurde in zijn woonkamer in Sevenum in het bijzijn van zijn familie en betrokkenen waaronder het bijna voltallige bestuur van VvC.

Jan Wijnen (66) was bijna twaalf jaar lang lid van de gemeenteraad. Eerst in Sevenum, later ook in Horst aan de Maas. In Sevenum is hij daarnaast sinds 2006 bestuurslid bij de stichting Vrienden van Christopher, een stichting die zich inzet voor armoedebestrijding in UE-Ghana.

Jan was al enkele jaren sympathisant van Stichting Vrienden van Christopher (VvC) toen hij besloot in 2005 voor het eerste met een reisgezelschap van de Stichting naar Ghana te reizen. Sindsdien beklijft het Ghana-virus hardnekkig. Bij terugkomst is Jan in 2006 toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid en hij is dat tot op de dag van vandaag.

Als algemeen bestuurslid heeft Jan veel taken op zich genomen. Zo vertegenwoordigt hij VvC in overlegorganen als het Mondiaal Platform Horst aan de Maas, het Holland-Ghana Platform en het Wereldpaviljoen in Steyl. Daarnaast is hij het gezicht van de Stichting bij lokale evenementen als hij in een marktkraampje Ghanese spullen aan de man brengt of zijn enthousiasme voor de projecten deelt. Jan maakte 5 reizen naar Ghana, enkele keren als deelnemer en enkele keren als reisleider. Tijdens een reis in januari 2017 benoemt tot sub-chief of development van het dorpje Kandiga, waarmee hij een eervolle maar ook verantwoordelijke taak kreeg toebedeeld.

Daarnaast is hij sinds 2015 vrijwilliger bij en penningmeester van Stichting Siham. Deze stichting brengt inwoners van de gemeente Horst aan de Maas in contact met oud- en nieuwkomers. Ook is hij sinds 2017 vrijwilliger / re-integratiecoach bij Stichting Exodus, een vereniging die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten.

Bouw van een computerlokaal in Gambibgo

We hebben een donatie gedaan voor de bouw van een computerlokaal in een dorpsschool in Gambibgo. Aanvankelijk was de gift bedoeld voor de aanschaf van de eerste PC, maar bij het uitblijven van de financiën voor de afronding van het lokaal hebben we de bestemming aangepast. Nu zal op korte termijn de bouw afgerond worden.

Op de foto’s; onze adviseur Sadik Ayine Inusah overhandigt de check van € 1000,- aan het hoofd van de school, in het bijzijn van de staf en ouderraad van de school.

Vruchtbare reis

Afbeelding

Tijdens een tiendaagse reis in januari 2019 hebben bestuurders Jan Wijnen en Ilse Milot al onze projecten bezocht en waardevolle contacten weten te leggen. In de komende maanden zullen zij hun bevindingen presenteren.
Zoals te zien op de foto was er ook ruimte voor informeel overleg met de Chief van Kandiga.

Ghanese colbertjes

Eerder hebben we al bericht dat één van onze contactpersonen in Ghana een nieuwe impuls wil geven aan de traditionele kledingdracht in de regio. Tijdens officiële bijeenkomsten dragen mannen gewaden, die op de lokale  markt worden gemaakt. Vrouwen spenderen uren achter het weefgetouw om deze stoffen te maken en verdienen aldoende hun inkomsten. Vervolgens maken lokale kleermakers er “smogs” van, die ter hoogte van de heup breed uitlopen. Deze gewaden worden al eeuwen lang in Ghana gedragen. De jeugd lijkt hier echter niet meer zo warm voor te lopen.
Met hulp van een jonge kleermaker maakte onze contactpersoon in Ghana colbertjes van het zelfde materiaal. Tijden de presentatie van de laatste Ghana-reis hebben we aan de bezoekers deze colbertjes laten zien wat leidde tot een aantal bestelling van sympathisanten van VvC.

De eerste levering…
Afgelopen maandag wat het zover; 3 maanden later dan verwacht bereikte ons de eerste zending met colbertjes. Ger van Enckevort uit Evertsoord en zijn partner Gerda, waren de eersten die de zending jasjes uitprobeerden. Op de foto toont Ger vol trots zijn jasje.
We moeten echter ook erkennen dat de kwaliteit van de geleverde jasjes sterk achterbleef bij de kwaliteit van de jasjes die we in Ghana hebben gezien. Daarom hebben we besloten om de zending te retourneren en het gesprek aan te gaan over kwaliteit. Vermoedelijk wordt het nog een lange weg om de gewenste jasjes in de juiste kwaliteit vanuit Ghana in Nederland te krijgen.

Kandiga krijgt steun van Wilde Ganzen

In de afgelopen maanden is er met regelmaat contact geweest met Wilde Ganzen over de financiering van activiteiten voor de Kandiga Treeplanting Association (KATPA).
Inmiddels heeft Wilde Ganzen een toezegging gedaan om voor een gedeelte bij te dragen aan het jaarbudget van 1 jaar. Het gaat hierbij om een begroting van rond de € 6.000. Voor dit bedrag worden er bomen opgekweekt, geplant en verzorgd. Daarnaast zal er omheining worden aangelegd en zal watervoorziening worden verbeterd.

Doneer daarom nu; uw donatie wordt door Wilde Ganzen met 50% aangevuld!
Uw gift kunt u overmaken op IBAN-rekeningnummer NL83 RABO 01472 23 415,
van Stg. Vrienden van Christopher te Sevenum.

Bij donaties van €15,- of meer ontvangt u een fraaie boekenlegger (vermeldt dan wel even uw naam + adres bij uw donatie of stuur ons aanvullend een e-mail)!

In Kandiga wordt al jarenlang gestreden tegen de oprukkende woestijn door het aanplanten van bomen. En dit in een savanne-gebied waar voorheen een taboe rustte op de aanplant van bomen. Men geloofde; boompje groot, plantertje dood. De naamgever van onze stichting heeft een groot aandeel gehad in het doorbreken van dit taboe. Vrienden van Christopher werkt nu enkele jaren met KATPA. Het is een goed georganiseerde groep, in hoofdzaak vrouwen, die gedreven en vol overtuiging bomen aanplant. Naast de indirecte opbrengst (het terugdringen van de woestijn) zijn er directe opbrengsten als mango’s, brandhout en medicinale ingrediënten.

Geslaagde Ghana Picknick

Op 12 mei 2018 was weer de Ghana Picknick bij restaurant St. Servaas in Nunhem. Dit is een jaarlijks evenement waarbij alle mensen uit het netwerk van pater Frans Meddens uitgenodigd worden om zich te laten bijpraten over ontwikkelingen bij de projecten in Ghana. Tevens vierden we de 91ste verjaardag van de pater.
Ditmaal werd er stil gestaan bij het 40 jarig priester jubileum van de aanwezige Ghanese priester Camillo Sarko en was er een discussie over activisme tegen verwoestijning.

Tevens was er een zegeningsplechtigheid in de fraaie St. Servaaskapel.

Voedsel voor Kandiga

Omdat de oogsten in het afgelopen jaar achterbleven in Kandiga, hebben we nieuwe afspraken gemaakt voor de komende maanden. Een gedeelte van het beschikbaar gestelde budget wordt besteed aan noodvoedselhulp voor de deelnemers aan het project. Mede hierdoor kunnen boomaanplant en boomverzorging ongestoord doorgaan. Op de foto’s beelden van de distributie van voedsel en de boonverzorging die onveranderd door gaat. 

Druk bezochte presentatie

Op 29 december vond de presentatie plaats van onze bestuurders Ilse Milot en Peter Nellen in een overvolle Razen-Tru kamer bij de Sevewaeg in Sevenum. De presentatie was niet louter een reisverslag. Het was een terugblik op het afgelopen jaar en een blik vooruit. Daarnaast zat er ook een kritische zelfreflectie in de presentatie aan de hand van de duurzaamheidsscan.

Als uitgangspunt van de presentatie werden de reizen van voorgaande 2 reisgezelschappen en het verjaardagsfeest van pater Meddens genomen. Bij het feest waren maar liefst 4 Ghanese gasten die we in die periode ook in Sevenum een programma boden. Hiervan is veelvuldig verslag gedaan op onze site en op Facebook. Een van de gepresenteerde projecten in de dop is een uitwisseling die we hopen op te starten met de Gambibgo bassischool en de Kroevert in Kronenberg. Vanuit Ghana is er behoorlijk wat input gekomen in de vorm van tekeningen en filmpjes die een mooie uitwisseling moet opleveren.

Tijdens de presentatie werd gepoogd om een antwoord te geven op de hoofdvraag van de presentatie; “Helpt dat echt?”  Er werd een antwoord gegeven met hulp van de duurzaamheidsscan, ontworpen door Sara Kinsbergen. Zij doet al sinds 2008 aan de Radboud Universiteit onderzoek naar particuliere initiatieven. De duurzaamheidsscan geeft een indicatie van de duurzaamheid van de activiteiten gericht op armoedebestrijding. Door de projecten van de stichting te scoren in de bijgevoegde afbeelding, bleek dat er een behoorlijk verschil is in de verschillende projecten.
Ook werd uitgelegd dat de Vrienden van Christopher kritisch naar mensen en projectaanvragen kijkt en niet zomaar van alles steunt.

Zo werden de Afrikaanse colbertjes van Sadik gepresenteerd. Met hulp van een lokale kleermaker hoopt Sadik jasjes op de (internationale) markt te brengen van traditionele Ghanese stoffen. Deze stoffen worden normaliter gebruikt voor het vervaardigen van een traditionele smog; een ruimvallend gewaad dat bij feestelijkheden door de mannen gedragen wordt. Tijdens de presentatie werden mensen uitgenodigd om mee te denken om dit ondernemersplan succesvol te maken. Vooralsnog is dit een private aangelegenheid en wordt dit niet projectmatig ondersteund zoals onze stichting dat bij gemeenschap projecten doet. 

Ten slotte werden de belangrijkste plannen van het nieuwe jaar gepresenteerd:
-Ghana-reis in 2018; wie gaat er mee?
-Bijdrage aan het WereldPaviljoen in Steyl waar een gedeelte aan Ghana gewijd wordt
-Opstart uitwisseling Gambibgo met de Kroevert
-Opstart meerjarenplan voor het boomplanproject in Kandiga
-Bijdragen aan de waterput bij de school in Yebongo

Afgesloten werd met een dankzegging aan alle steun die we in het afgelopen jaar mochten ontvangen.

Hierbij de link naar het filmpje van de PowerPoint presentatie; Filmpje

 

 

Helpt dat echt?

Presentatie in de Sevewaeg

Op 29 december presenteert de stichting Vrienden van Christopher de reiservaringen van 2 bestuursleden van de stichting. Zij waren eind oktober in Noord-Ghana en bezochten projecten die al jarenlang vanuit Nederland door de stichting gesteund worden. Dit levert een interessant verhaal over cultuurverschillen en succesformules, hoogtepunten en teleurstellingen. En dit alles ondersteund met foto’s en filmbeelden. De presentatie wordt gehouden op vrijdag 29 december om 20 uur in horecacentrum De Sevewaeg aan de Markt in Sevenum

Reizigers naar Ghana
Afgelopen oktober 2017 waren bestuursleden Ilse Milot uit Venlo en Peter Nellen uit Sevenum, 10 dagen in Ghana om projectbezoeken af te leggen naar de 3 projecten waaraan de stichting zich heeft verbonden. De 3 projecten zijn een schoolvoedselproject, een kunstproject en een boomplantproject. Ondanks dat ze beiden ervaren Ghana-reizigers zijn, blijft telkens de warme ontvangst, de belangstelling en de vriendelijkheid van de gewone mensen indruk maken tijdens de reis.

Duurzaam
De stichting is sinds 1999 actief in Ghana en heeft in die jaren al verschillende projecten gesteund. Zo zijn er meerdere putten aangelegd, zijn er voor meerdere scholen lesmaterialen en bankjes gekocht en zijn er meerdere boomplantages aangelegd. De stichting sluit altijd aan bij het lokaal initiatief, bij ideeën van de inwoners zelf. Dat dit niet altijd gemakkelijk is zal u tijdens de presentatie verteld worden. Daarbij zullen de 3 projecten door de reizigers kritisch langs de duurzaamheidsscan gelegd worden om met u vast te stellen of de projecten ook daadwerkelijk duurzaam tot verbetering leiden.

 

Presentatie 29 december 2017
Op vrijdag 29 december 2017 zullen we van 20 tot 22 uur in horecacentrum De Sevewaeg aan de Markt in Sevenum een korte presentatie met onze reiservaringen verzorgen. U bent van harte welkom.